Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in IPoP – Inštitut za politike prostora sta v aprilu pričela z izvajanjem projekta Zagovorniki okolja, ki bo ljudem približal okoljsko in novo prostorsko-gradbeno zakonodajo.

Projekt bo na spletu ponudil razumljive shematične prikaze postopkov tako državnega kot občinskega prostorskega načrtovanja in dovoljevanja graditve s postopki varstva okolja ter narave, pa tudi napotke, v kateri fazi in pod kakšnimi pogoji se lahko posameznik, civilna iniciativa ali nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu vključi v postopek ali uporabi pravna sredstva, če je to utemeljeno. Konec leta pa bo z delovanjem začela brezplačna Zelena svetovalnica, ki bo vsem, ki se na področju varstva okolja angažirajo, pomagala s konkretnimi napotki pri reševanju njihovih problemov in vprašanj.

Več informacij

Translate »