Regionalni centar pozitivne prakse – RCPP vabi slovenske nevladne organizacije k aktivni udeležbi na mednarodni konferenci na temo pozitivnih praks medsektorskega sodelovanja, ki bo potekala v maju 2018.

Na konferenci bodo obravnavali naslednje teme:

• nasilje v družini s posebnim poudarkom na nasilju nad otroki in ženskami ter medvrstniškem nasilju
• vključevanje oseb s posebnimi potrebami
• enakost med spoloma
• varstvo okolja (razvoj podeželja)
• poklicno usposabljanje in zaposlovanje ranljivih skupin
• skrb za starejše
• begunci, razseljene osebe in prosilci za azil
• multietničnost, večkulturnost in strpnost
• družbeno-ekonomski odnosi v regiji.

Več informacij o dogodku, na katerem bodo sodelovali predstavniki iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Makedonije, Srbije, Madžarske, Romunije, Bolgarije, Grčije, Albanije in Turčije, najdete na http://rcpp.nexemedia.com/.

Vsi, ki bi želeli na dogodek prijaviti svoj projekt, se obrnite na ikcac@yahoo.com in posredovali vam bodo obrazec za prijavo. Rok za prijave je 31. januar!

Translate »