Platforma SLOGA, v sodelovanju z Avstrijsko platformo NVO “Globale Verantwortung”, vabi na dve ekspertni usposabljanji s področja mednarodne humanitarne pomoči in sicer:

  1. Usposabljanje z naslovom “Navigating Intercultural Communication in Humanitarian Assistance”, ki bo potekalo 4. aprila 2024 med 9.00 – 17.00.

Ko se srečajo ljudje iz različnih kultur, včasih nimajo skupnega “kodeksa obnašanja”, kaj se sme in česa ne sme reči. Poleg tega se lahko razlikujejo mnenja o tem, KAKO se pogovarjati o težkih temah, kot so vera, rasna diskriminacija, spolno nadlegovanje na delovnem mestu, enakost spolov, korupcija, LGBTIQ+ itd.

Na usposabljanju bodo prikazani načini obravnavanja občutljivih vprašanj na način, ki druge osebe ne le NE-osramoti, temveč v njih hkrati vzbudi željo po sodelovanju in razvoju. Udeleženci se bodo s praktičnimi vajami naučili, kako občutljive teme sporočiti tako, da sogovorniku v pogovoru ne bo treba odstopiti, se braniti ali protinapadati. (program in podrobnejši opis usposabljanja). ROK prijave do 22. 3. 2024(prijava)

  1. Usposabljanje z naslovom »Do No Harm«, ki bo potekalo 18. aprila 2024 med 9.00 – 17.00.
    Cilj pristopa “Ne škoduj – Do No Harm” je zagotoviti, da humanitarne operacije in krizne razmere ne povzročajo škode lokalnemu prebivalstvu. Humanitarne in razvojne akterje poziva, naj skrbno načrtujejo svoje intervencije ter upoštevajo morebitne pozitivne in negativne učinke projekta na dinamiko moči, distribucijo pomoči, strukture posamezne skupine, itd. (program in podrobnejši opis usposabljanja). ROK prijave do 2. 4. 2024. (prijava)

Celodnevni praktični ekspertni usposabljanji bosta potekali na Dunaju v angleškem jeziku. Udeležba na posameznem usposabljanju je za članice platforme SLOGA brezplačna, si pa bo moral vsak udeleženec pokriti stroške prevoza (in morebitnega prenočevanja).
Usposabljanje bo idealna priložnost tudi za mreženje in izmenjavo primerov dobrih praks z avstrijskimi NVO.

Lepo vabljeni!

Translate »