Služba Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in SLOGA vabita na posvet razvojne regije, ki bo potekal v četrtek, 5. marca 2020, med 9.00 in 13.00 v Mestni hiši Ljubljana.

Republika Slovenija se je zavezala, da bo leta 2020 pripravila in na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN tudi predstavila svoj drugi nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki. V okviru priprav drugega nacionalnega prostovoljnega pregleda bodo organizirani interaktivni posveti po razvojnih regijah, namenjeni razpravi o doseganju ciljev trajnostnega razvoja med lokalnimi in regionalnimi deležniki. Interaktivne posvete bo v sodelovanju s SVRK izvajala SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Vabljeni so vsi deležniki, ki lahko v Sloveniji znatno prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja v regiji ali lokalni skupnosti. Na posvetu bo predstavljen napredek (oziroma nazadovanje) Slovenije po posameznih ciljih trajnostnega razvoja. Temu bo sledil vključujoč, interaktivni del, v okviru katerega bomo raziskovali ključne izzive, priložnosti in primere dobrih praks trajnostnega razvoja iz vašega lokalnega okolja. Proces sodelovanja bo zasnovan tako, da bo vsak lahko prispeval svoje mnenje, s profesionalno moderatorsko podporo bomo zagotovili konstruktivno in k cilju usmerjeno razpravo.

Svojo prisotnost potrdite na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru vprašanj.

Translate »