Slovenska karitas sporoča, da so se sodelavci Slovenske karitas in mreže lokalnih organizacij Karitas v Sloveniji, posamezniki, prostovoljci, mladi, predstavniki različnih nevladnih organizacij, tujci živeči v Sloveniji in drugi, v tednu med 20. in 27. junijem 2020 udeležili Pohodov solidarnosti z begunci in vsemi, ki so prisiljeni zapustiti svoj dom zaradi vojn, preganjanja, podnebnih sprememb in skrajne revščine.

blejsko jezero karitasOrganiziranih pohodov okoli Blejskega jezera in na Rožnik ter pohodov solidarnosti v lastni organizaciji, se je skupaj udeležilo 510 ljudi iz različnih krajev po vsej Sloveniji, ki so prehodili 7.096 km in tako presegli zastavljeni cilj, ki je bil simbolno 2.810 km, kolikor predstavlja razdalja med Damaskom v Siriji in Ljubljano. Na ta način so 2,5-krat prehodili pot sirskih beguncev do Ljubljane. S Pohodi solidarnosti se je začela tudi letošnja akcija ozaveščanja Kaj je dom? #whatishome, ki poteka na socialnih omrežjih v sklopu projekta MIND.

Teden solidarnosti in pohodi so potekali v okviru projekta MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj., ki ga  sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, ob začetku letošnje akcije ozaveščanja Kaj je dom? #whatishome, ki poteka na socialnih omrežjih v času do 5. avgusta 2020.

Akcija Kaj je dom? #whatishome že tretje leto poteka v poletnem času v 11 evropskih državah in nas spominja, kako dragocen je človeku dom. Ozavešča o tem, da ga mnogi nimajo, kljub temu, da si ga vsi želijo. Z informiranjem poskuša prispevati k razumevanju vzrokov za migracije, iskanju primernih načinov za sprejemanje ljudi v novih državah ter ozaveščati, kako priseljenci s svojim delom, znanjem, izkušnjami in kulturo prispevajo k razvoju države v katero so se preselili in lahko tudi v svojo izvorno državo. O slednjem bo govorila letošnja akcija ozaveščanja.

Večino aktivnosti v poletnem času bo potekalo na družbenih omrežjih s pomočjo podpornikov in pomembnih javnih osebnosti, ki bodo dali glas podpore ljudem, ki v Sloveniji poskušajo najti svoj dom. Migranti, ki živijo v Sloveniji, bodo podelili svoje zgodbe o tem, kakšen je njihov prispevek k razvoju Slovenije. Akcija bo v sklopu #24hwithout (#24hbrez), 16. julija 2020 opozorila na kaj bi bilo, če migrantov v Sloveniji ne bi bilo – kot na primer, da mnogi oskrbovanci v domovih za starejše ali pa v bolnišnicah, bi bili brez zadostne zdravstvene oskrbe, mnoge naše nogometne ekipe bi ne imele zadosti igralcev itd.

Vabijo vas, da jih spremljate na Facebook in Instagram profilu Skupni dom, ter tudi sami pri objavah na to temo na družbenih omrežjih uporabljate #whatishome.

Več informacij:
https://www.karitas.si/projekti/pohod/
www.karitas.si/mednarodna-pomoc/migracije-in-razvoj/


Projekt MIND – Migracije.Povezanost.Razvoj. je sofinanciran s strani programa Evropske unije za Globalno učenje in ozaveščanje javnosti (DEAR) ter Ministrstva za zunanje zadeve RS. Mnenja izražena v besedilu predstavljalo mnenja Slovenske karitas in ne predstavljajo uradnega stališča EU in Vlade RS.

eu zastavamednarodno-razvojno-sodelovanje-slovenijelogo

Translate »