Evropska komisija je danes objavila rezultate raziskave javnega mnenja spomladanski standardni Eurobarometer 2018, ki leto dni pred evropskimi volitvami kaže zaupanje v EU in optimizem glede prihodnosti med Evropejci. Zaupanje v EU se povečuje in znaša 42 %. Od jeseni 2017 se je okrepilo v 19 državah, zlasti na Portugalskem in v Sloveniji, kjer se je povečalo za 6 odstotnih točk. 

Polovica (50 %) Evropejcev ima še naprej pozitivno mnenje o stanju evropskega gospodarstva, kar je najboljši rezultat od leta 2007. V 25 državah članicah večina vprašanih meni, da je stanje evropskega gospodarstva dobro. Prvič od pomladi 2007 pa je pozitivno mnenje (49 %) o stanju nacionalnega gospodarstva prevladalo nad negativnim (47 %), čeprav so med državami velike razlike. Na rekordno visoki ravni je tudi podpora ekonomski in monetarni uniji ter evru.

40 % Evropejcev ima pozitivno predstavo o EU, zaupanje v EU pa ostaja večje kot zaupanje v nacionalne vlade ali parlamente. Večina Evropejcev je tudi optimistična glede prihodnosti EU (58 %), kar velja za vse države EU razen za Grčijo in Združeno kraljestvo. Po mnenju 58 % oziroma 54 % Evropejcev sta prosti pretok oseb, blaga in storitev znotraj EU in mir med državami članicami EU dva najbolj pozitivna dosežka EU. Poleg tega se 70 % Evropejcev čuti državljane EU. Prvič od pomladi leta 2010 ima takšno mnenje večina v vseh državah članicah.

Za večino vprašanih sta trenutno največja izziva za EU priseljevanje (38 %) in terorizem (29 %), sledijo pa gospodarske razmere (18 %), stanje javnih financ držav članic (17 %) in brezposelnost (14 %). Na nacionalni ravni so glavna vprašanja povezana z brezposelnostjo, zdravjem in socialno varnostjo ter priseljevanjem.

V primerjavi z letom 2014 več državljanov meni, da imajo koristi od ključnih pobud EU, kot so manj ali nič mejnih kontrol pri potovanju v tujino (53 %), cenejši klici z mobilnimi telefoni v drugi državi EU (48 %), večje pravice potrošnikov pri nakupu izdelkov ali storitev v drugi državi EU (37 %) ali boljše pravice letalskih potnikov (34 %). Evropejci so močno podporo izkazali tudi prednostnim nalogam Evropske komisije, kot sta prosti pretok ter skupna obrambna in varnostna politika.

Letošnja spomladanska standardna raziskava Eurobarometer je bila izvedena med 17. in 28. marcem 2018 z osebnimi intervjuji, opravljenimi s 33.130 osebami v državah članicah EU, petih državah kandidatkah (nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Turčiji, Črni gori, Srbiji in Albaniji)  ter turški skupnosti na Cipru, v delu države, ki ni pod nadzorom vlade Republike Ciper.

Celotno sporočilo

Translate »