Uspešne strategije in viri za zaposlovanje, usposabljanje, poučevanje prostovoljcev, vključenih v programe, namenjene pridobivanju veščin, komplet orodij in knjiga z navodili za večjo kakovost in vključenost v prostovoljstvo, so novi dosežki projekta Yes Volunteering, ki ga sofinancira program Erasmus+.

V zadnjem obdobju je bilo šest nevladnih organizacij iz šestih evropskih držav (Portugalske, Španije, Italije, Avstrije, Turčije in Slovenije), ki sodelujejo v projektu strateškega partnerstva, zelo dejavnih. V letu in pol sodelovanja jim je uspelo uresničiti šest od skupno sedmih pričakovanih rezultatov projekta.

Na žalost je tudi zadnje mednarodno srečanje, ki ga je organiziral turški partner iz Ankare, potekalo prek spleta. Partnerji so si na srečanju zelo prizadevali, da bi dokončali zbirko orodij in e-knjigo, ki bo vsebovala kakovostne izobraževalne vire in vodstvene veščine, s katerimi bodo ključne zainteresirane strani, ki sodelujejo pri upravljanju prostovoljnih programov, dosegale boljše rezultate pri vključevanju prostovoljcev v svoje dejavnosti ter prostovoljcem z manj priložnostmi pomagale pri krepitvi veščin in sposobnosti.

Zbirka orodij in e-knjiga s smernicami za socialne delavce, ki vodijo programe prostovoljstva, bo sestavljena tako, da bodo ti lahko ovrednotili najboljše vire za izobraževanje in upravljanje projektov, ki so na voljo partnerjem v projektu Yes volunteering.

Vsi partnerji so ocenili svoje specifično znanje, se pri sestavljanju dela orodij, za katera so bili zadolženi, posvetovali z lokalnimi zainteresiranimi stranmi in v e-knjigo vključili štiri kakovostne izobraževalne vire, ki jih pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo organizacije v svojih prostovoljnih programih.

Tako so bili za orodja, namenjena izbiri prostovoljca, zadolženi španski partnerji Asociacion Deses-3. Za umestitvena orodja italijanska organizacija Aurive Societa’Cooperativa Sociale, za orodja, namenjena za usposabljanje prostovoljcev pa portugalski partnerji iz RightChallenge. V turški organizaciji Yaşam Boyu Eğitim Derneği so pripravili del e-knjige, v katerih so opisana orodja, namenjena mentorjem. Orodja za ocenjevanje prostovoljcev in prostovoljskih programov so pripravili v slovenski organizaciji Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto. Avstrijski partnerji InterAktion pa so bili zadolženi za orodja, namenjena pridobivanju certifikata o prostovoljni dejavnosti za udeležence.

Konec maja 2021 bosta končna različica priročnika in e-knjiga s smernicami za socialne in mladinske delavce, ki sodelujejo pri upravljanju prostovoljnih programov, objavljena na povezavi: https://yesvolunteering.weebly.com.

Za več informacij o projektu nas spremljajte na: https://www.facebook.com/YesVolunteering.

Pripravila: Ester Snedec

Translate »