Youth Ambassadors of Non-Formal Learning (YAMNFL) oz. Mladi ambasadorji neformalnega učenja je pobuda za sodelovanje 11 nevladnih organizacij iz Evropske unije (EU), zahodnega Balkana in Turčije. Cilji te pobude so spodbujati sodelovanje v dejavnostih neformalnega izobraževanja ter potrditev in priznavanje kompetenc, pridobljenih izven formalnega izobraževalnega okolja, z inovativno metodologijo.

Organizacije bomo v času trajanja projekta, to je dve leti, preučile, kaj je bilo do zdaj storjeno na področju neformalnega izobraževanja, raziskale bomo najboljše prakse in uspešne zgodbe ter določile smernice za okrepitev pomena neformalnega izobraževanja na območju držav, iz katerih prihajamo.

Mladi velikokrat ne verjamejo, da lahko prek neformalnega izobraževanja izboljšajo možnosti za zaposlitev; menijo, da so spretnosti in kompetence, ki jih pridobijo z delom in formalnim izobraževanjem, pomembnejše, zato želimo z omenjeno pobudo to mišljenje spremeniti.

Medsebojno učenje na tem področju bi moralo imeti veliko večji pomen, zato želimo mlade opremiti z metodologijo in jih pripraviti, da postanejo njegovi ambasadorji. Naše poslanstvo je pripraviti popolnoma nove:

– metodologijo, s katero bomo pripravili mlade, da postanejo ambasadorji neformalnega učenja;

– priročnik, namenjen za pripravo dodatnih ambasadorjev;

– raziskavo zgodb o uspehu mladih in trenutnih politik v različnih državah po Evropi;

– pogled na delo infotočk, namenjenih neformalnemu učenju, tako tistih, ki so namenjene zagotavljanju priložnosti, kot tistih, v katerih razložijo, kako lahko dane priložnosti mladi izkoristijo za nadaljnje poklicno in zasebno življenje;

– platformo, ki bo mladim ambasadorjem omogočila izmenjavo informacij, na katerih področjih lahko sodelujejo, in si izmenjujejo ideje, vtise, dobre prakse, predloge in prispevke;

– mrežo ljudi, začenši z evropskim regionalnim pristopom, saj se ti ljudje lahko gibljejo povsod po Evropi z namenom delitve svojih, uspešnih zgodb in ustvarjanja koristnih idej za mlade, da jih motivirajo za sodelovanje v dejavnostih neformalnega učenja in da jih strokovno uporabljajo.

Delo v projektu bo zajemalo zbiranje različnih stališč, ki bodo na koncu vodila do oblikovanja predlogov za inovativne politike na področjih priznavanja in potrjevanja neformalnega učenja, saj bodo mladi ambasadorji s svojim delom nadaljevali in zbirali tovrstne prispevke po vseh državah.

Glede na to so cilji, ki jih želimo v projektu doseči, sledeči:

– raziskati, zbrati, analizirati in razširiti že obstoječe dobre prakse in politike na področju priznavanja in potrjevanja neformalnega učenja ter zgodb o uspehu mladih v vseh 11 državah, ki sodelujejo v projektu;

– usposobiti 22 “mladih ambasadorjev”, da bodo promovirali vlogo neformalnega učenja pri razvoju kompetenc, pri tem pa bodo izhajali iz resničnih izkušenj na terenu, zgodbah o uspehu in namenskih metod;

– vzpostaviti mrežo mladih ambasadorjev neformalnega učenja in s tem osnovo za trajnostno delo na področju promocije neformalnega učenja; vzpostaviti platformo za izmenjavo zgodb, izzivov, idej in dobrih praks;

– izdelati celovito metodologijo koncepta “Mladi ambasadorji neformalnega učenja”, vključno z namenskim priročnikom, zbirko zgodb o uspehu, spletnimi in brezpovezavnimi orodji in metodami za omogočanje namenskih delavnic;

– razviti niz priporočil za olajšanje oblikovanja novih politik za potrjevanje in priznavanje kompetenc, pridobljenih izven formalnega izobraževalnega okolja, ki vključujejo javne ustanove, zasebni sektor in civilno družbo.

Vodilni partner pobude je Lokalna agencija za demokracijo Mostar iz Bosne in Hercegovine, pobuda pa je obogatena z izkušnjami slovenskega Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, bolgarskega The Future Now Association, kosovskega Center of Diplomacy, grškega United Societies of Balkans, albanskega Youth 4 Society, severnomakedonskega Center for Intercultural Dialogue, črnogorske Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (ADP-ZID) (Podgorica/Montenegro), srbskega NGO IUVENTA, turškega Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu in italijanskega TDM 2000.


Ta projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.

logo_yamfl_drpdnm_e+

logotipi_skupaj

Translate »