Treninge v sklopu projekta organizirajo  Zavod Krog, Center za izobraževanje in raziskovanje »Nahla« ter Društvo »Medica« Zenica ob finančni podpori Evropske unije in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Tekom projekta so bili najprej usposobljeni novi trenerji in trenerke, otroci in ženske, ki so med svojimi vrstniki in drugimi ženskami ozaveščali o pravicah otrok in žensk na delavnicah, ki so potekale po šolah in organizacijah v desetih kantonih Federacije.

Tekom projekta so bili najprej usposobljeni novi trenerji in trenerke, otroci in ženske, ki so med svojimi vrstniki in drugimi ženskami ozaveščali o pravicah otrok in žensk na delavnicah, ki so potekale po šolah in organizacijah v desetih kantonih Federacije.

V drugem delu projekta sta bila razvita spletna modula, eden posvečen pravicam žensk, drugi pa pravicam otrok. Modula (www.zanasubuducnost.ba) je že preiskusilo več kot 400 šolarjev in 100 žensk iz desetih kantonov BiH. Do konca projekta, ki se zaključuje novembra, se bo module promoviralo tudi na ministrstvih za izobraževanje in na ministrstvih za socialne zadeve v vseh desetih kantonih.

Ključne teme treningov so otrokove pravice in mednarodni dokumenti ter mehanizmi, ki ščitijo in promovirajo otrokove pravice, stanje otrokovih pravic v BiH, dokumenti za zaščito in promocijo pravic žensk in boja proti spolni diskriminaciji, stanje enakosti spolov v BiH, boj proti nasilju zaradi spola in nasilja nad otroki, dokumenti in mehanizmi, ki ščitijo žrtve nasilja zaradi spola itd.

Tekom treningov bodo udeleženci pripravili tudi načrte za iniciative, ki jih bodo izvedli v svojih ustanovah in lokalnih skupnostih, in s katerimi bodo ozaveščali o pomenu spoštovanja pravic žensk in otrok, o enakosti spolov in boju proti nasilju zaradi spola.

Pripravil: Zavod KROG

Translate »