Novembra 2018 je v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve in izvaja konzorcij nevladnih organizacij, izšla 29. številka Slogopisa na temo globalnega učenja. Nova številka Slogopisa predstavlja projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno., vpetost globalnega učenja v mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije, aktivnosti CONCORD-a, Centra Sever–Jug Sveta Evrope, GENE in Informacijske službe ZN na Dunaju, globalno učenje v UNESCO šolah ter nabor projektov in aktivnosti organizacij na področju globalnega učenja ter ozaveščanja.

V uvodnem razmišljanju Živa Kavka Gobbo, predsednica Focusa, Društva za sonaraven razvoj, in članica Sveta platforme SLOGA, razmišlja o povezavah med globalnim učenjem ter aktivnim državljanstvom mladih. Prispevek Patricije Virtič s platforme SLOGA oriše koncept globalnega učenja in predstavi projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. Uroš Vajgl, v. d. vodje Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve, globalno učenje umesti v razvojno sodelovanje Republike Slovenije. Sledi prispevek Francesce Romane Minniti z Evropskega združenja za pomoč in razvoj (European Confederation for Relief and Development – CONCORD) o zagovorniških aktivnostih nevladnih organizacij na področju globalnega učenja na evropski ravni, prispevek Ditte Trindade ter Kataríne Kováčkove pa oriše sodelovanje Evropske mreže za globalno učenje (Global Education Network Europe – GENE) in Slovenije v okviru Programa za krepitev in inovativnost. Slogopis ponudi tudi intervju z Miguelom Silvo o prizadevanjih Centra Sever–Jug Sveta Evrope na področju globalnega učenja ter o vzajemnem učenju in medkulturnosti kot temeljih vseh aktivnosti Centra Sever–Jug Sveta Evrope. Laure Kosanke predstavi izobraževalne programe Informacijske službe ZN na Dunaju, prispevek Ljubice Kosmač, namestnice nacionalnega koordinatorja mreže ASPnet, pa aktivnosti slovenske mreže UNESCO pridruženih šol. Sledi prispevek Timoteja Viteza s Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko o projektu s področja učenja za trajnostni razvoj Semena sprememb. Tina Trdin z Društva Humanitas ponudi razmislek o razsežnostih globalnega učenja. Giorgio Bailo, GVC – Gruppo di volontariato civile, in Adriana Aralica s platforme SLOGA predstavita evropski projekt MigratED. Slogopis ponudi nabor projektov in aktivnosti organizacij na področju globalnega učenja ter ozaveščanja, in sicer Amnesty International Slovenije, Focusa, Društva za sonaraven razvoj, Društva stezosledcev, Inštituta za afriške študije, Mirovnega inštituta, Rdečega križa Slovenije, Slovenske karitas, Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Slovenske fundacije za UNICEF, Foruma za enakopraven razvoj ter Zavoda GLOBAL, Zavoda KROG, Zavoda Tri, Zavoda Voluntariat, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zveze prijateljev mladine Slovenije ter platforme SLOGA.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na voljo po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!


29. številka Slogopisa je izšla v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

Logo MRSLOGO BARVNI RGB_belo ozadje_TRAJNOSTNO_LOKALNO_GLOBALNOlogo_Sloga1

Translate »