V letu 2015 je razvojna pomoč znašala 131,6 milijard ameriških dolarjev, kar dejansko predstavlja 6,9-odstoten dvig glede na leto 2014, saj se je pomoč, namenjena oskrbi beguncev v državah gostiteljicah, več kot podvojila, realno za 12 milijard ameriških dolarjev. Tudi če odštejemo sredstva, namenjena oskrbi beguncev, se je pomoč glede na podatke Odbora za razvojno pomoč (Development Assistance Committee – DAC) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (Organization for Economic Co-operation and Development – OECD) realno povečala za 1,7 odstotkov. V Sloveniji se je uradna razvojna pomoč dvignila na 0,15 odstotkov BND (za 0,02 odstotka BND v primerjavi z letom 2014). Povečanje je rezultat občutnega povišanja stroškov oskrbe beguncev na 5,62 milijonov ameriških dolarjev v letu 2015 (v letu 2014 je znesek znašal 80.000 ameriških dolarjev).

Uradna razvojna pomoč 28 držav članic DAC je v povprečju znašala 0,3 BND, kar predstavlja enako raven kot v letu 2014. Če merimo v realnih izdatkih – in upoštevamo popravek za inflacijo in močno depreciacijo številnih valut držav članic DAC glede na ameriških dolar v zadnjem letu – se je uradna razvojna pomoč od leta 2000, ko so bili sprejeti razvojni cilji tisočletja, zvišala za 83 odstotkov.

Podatki za leto 2015 kažejo, da se je bilateralna pomoč najrevnejšim državam realno povečala za 4 odstotke, skladno z zavezami donatoric – članic DAC. Raziskava o načrtih donatoric razvojne pomoči do leta 2019 kaže, da bodo tokovi v najrevnejše države še naprej naraščali.

Sredstva, porabljena za namestitev ali obravnavo beguncev v državah donatoricah, so v lanskem letu znašala 9,1 odstotkov uradne razvojne pomoči, kar predstavlja dvig glede na 4,8 odstotkov v letu 2014, ko so stroški, povezani z begunci, znašali skupno 6,6 milijard ameriških dolarjev. Povišanje stroškov, povezanih z begunci, ni občutno okrnilo razvojnih programov, saj približno polovica držav donatoric stroškov oskrbe beguncev ni poročala kot uradno razvojno pomoč. Stroški oskrbe beguncev kot delež uradne razvojne pomoči Slovenije so se v letu 2015 občutno povečali, kar za 70-krat, na 5,62 milijonov ameriških dolarjev (v letu 2014 je znesek znašal 80.000 ameriških dolarjev). Posledično se je tudi delež uradne razvojne pomoči glede na BND povišal za 0,02 odstotkov.

“Države so morale v kratkem času zagotoviti visoke vsote za stroške zgodovinske begunske krize v Evropi in večina držav se je doslej izognila preusmerjanju sredstev iz razvojnih programov. Ta prizadevanja je potrebno nadaljevati. Pozdravljamo tudi, da je več pomoči namenjene najrevnejšim državam,” je dejal generalni sekretar OECD Angel Gurría. “Vlade morajo zagotoviti nadaljnje naraščanje razvojne pomoči. Prav tako morajo razviti dolgoročne možnosti za pokrivanje prihodnjih stroškov, povezanih z begunci, in vključevanje beguncev v naše družbe, hkrati pa zagotoviti, da uradna razvojna pomoč doseže tiste države in ljudi, ki jo najbolj potrebujejo.”

Neprimerljivih 1,5 milijonov beguncev je v letu 2015 zaprosilo za azil v državah članicah OECD, več kot milijon v Evropi. Pravila DAC državam članicam dovoljujejo, da v prvem letu po prihodu beguncev upoštevajo določene stroške, povezane z begunci, kot uradno razvojno pomoč. Tri države (Avstralija, Koreja in Luksemburg) stroškov beguncev ne beležijo kot uradno razvojno pomoč. V drugih državah (Avstrija, Grčija, Italija, Nizozemska in Švedska) stroški, povezani z begunci, predstavljajo več kot 20 odstotkov njihove uradne razvojne pomoči v letu 2015. Stroški oskrbe beguncev kot delež uradne razvojne pomoči Slovenije znašajo 9 odstotkov.

V letu 2015 je humanitarna pomoč se je dejansko povečala za 11 odstotkov in je znašala 13,6 milijard ameriških dolarjev.

Podatki za leto 2015 kažejo, da se je uradna razvojna pomoč povečala v 22 državah, z največjim skokom v Grčiji, Švedski in Nemčiji. Šest držav je poročalo nižjo uradno razvojno pomoč – z najbolj strmim padcem na Portugalskem in v Avstraliji. Med nečlanicami DAC, ki poročajo OECD o svojih tokovih pomoči, so leta 2015 Združeni arabski emirati objavili najvišji delež uradne razvojne pomoči glede na BND in sicer 1,9 odstotkov.

Le šest izmed 28 članic DAC (Danska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo) je izpolnilo cilj Združenih narodov za ohranitev uradne razvojne pomoči na oz. nad 0,7 odstotkov BND.

Uradna razvojna pomoč za najmanj razvite države predstavlja več kot dve tretjini zunanjega financiranja in DAC si prizadeva, da je razvojna pomoč vzvod za spodbujanje zasebnih naložb in domačih davčnih prihodkov v revnejših državah.

“Zapomniti si moramo, da je najboljši način za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in izogib prihodnjim begunskim krizam nadaljevati trenutno dinamiko tokov pomoči, predvsem najbolj pomoči potrebnim in krhkim državam,” je dejal predsedujoči DAC Erik Solheim. “Vesel sem, da smo obrnili nedavni upad pomoči najrevnejšim državam in da večina držav ne namenja velikih količin uradne razvojne pomoči za gostovanje beguncev.”

Vir: OECD

Translate »