Varuhinja človekovih pravic je 10. aprila predstavila glavne poudarke letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2017, ki ga je skupaj z letnim poročilom Državnega preventivnega mehanizma za leto 2007 predala predsedniku državnega zbora dr. Milanu Brglezu.

Varuh je v letu 2017 obravnaval 4.471 zadev, iz 386 utemeljenih pobud pa je ugotovil 433 kršitev različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti, kot je kršitev načela pravičnosti in dobrega upravljanja oziroma neupravičeno zavlačevanje postopka in očitno zlorabo oblasti po ZVarCP. Te je povzročilo 54 organov.

Največkrat so pravice in načela kršili na  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (107), Ministrstvu za notranje zadeve (45),  Ministrstvu za okolje in prostor (26), centrih za socialno delo (25) in sodiščih (25).

Organi so sicer kršili 39 različnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali povzročili nepravilnosti. Največkrat je bilo kršeno načelo dobrega upravljanja, in sicer v 113 primerih. Drugo najbolj kršeno načelo, ki so ga ugotovili v 35 primerih, pa je načelo, da je Slovenija pravna in socialna država. Tretja najbolj množična kršitev je zavlačevanje postopkov in prekoračenje rokov.

Translate »