V Helsinkih je 28. in 29. oktobra 2019 potekala konferenca Beyond Growth v organizaciji finske platforme razvojnih NVO Fingo v okviru finskega predsedovanja Svetu Evropske unije (EU). Konferenca se je osredotočila na kazalnike in politike za ljudi ter planet. V okviru konference, katere sta se udeležila tudi predstavnika platforme SLOGA, so bila pripravljena priporočila EU, naj umesti blaginjo in trajnost v središče politik ter odločanja.

Med prednostnimi temami finskega predsedovanja je ekonomija blaginje. Finska državna sekretarka Saila Ruuth je v uvodnem nagovoru poudarila, da je treba ljudi in njihovo blaginjo umestiti v središče politik ter odločanja. EU mora prevzeti globalno vodstvo pri podnebnih ukrepih. Antropolog Jason Hickel z London School of Economics and Political Science se je osredotočil na večdimenzionalno ekološko krizo in planetarne omejitve ter izpostavil vse večjo materializacijo globalne ekonomije – z rastjo BDP se povečuje tudi odtis uporabe materialov, ob tem, da je presežna uporaba materialov posledica pretirane porabe v državah z visokim dohodkom. Za premik onkraj BDP kot ključnega kazalnika razvoja bodo potrebne zakonodajne spremembe. Doreen Grove, zadolžena za Open Government v škotski vladi in predsedujoča škotskemu zavezništvu Well-Being for All, je poudarila pomen skladnosti nacionalnih kazalnikov razvoja.

Pretežni del konference je bil namenjen razpravam v petih tematskih delovnih skupinah, ki so naslovile neenakost dohodka, bogastva in priložnosti; odpornost ter spoštovane omejitev ekosistema; pravičen prehod do ogljično nevtralnega krožnega gospodarstva; skladnost politik za razvoj – kako evropske politike vplivajo na globalni jug; in spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Na podlagi razprav so bila oblikovana priporočila EU k umestitvi blaginje in trajnosti v središče politik ter odločanja.

Translate »