V Atenah srečanje projektnih partnerjev #MigratED

V Atenah je 22. in 23. oktobra 2019 potekalo srečanje partnerskih organizacij projekta #MigratED, med katerimi je tudi Platforma SLOGA. Srečanje je gostil Action Aid Hellas. Na srečanju so bile pregledane izvedene aktivnosti in načrtovane aktivnosti v prihodnjem letu, med njimi organizacija nacionalnih usposabljanj ter delo z mladimi s ciljem priprave kratkih videov na temo migracij.

V konzorciju projekta MigratED  je 8 partnerjev iz Italije, Portugalske, Grčije, Cipra in Slovenije, vodilni partner je italijanska nevladna organizacija GVC – Gruppo di Volontariato Civile – WeWorld. Projekt si prizadeva razširjati dobre prakse globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja ter ozaveščati o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij, s tem pa prispevati k vključujočemu izobraževanju tudi za otroke in mlade z migrantskim ozadjem.


Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorjev in ne uradnih stališč financerjev.

Logo footer