Nasilje nad ženskami in dekleti je ena najbolj razširjenih in najhujših kršitev človekovih pravic po vsem svetu. Po ocenah se je v nekem trenutku svojega življenja z nasiljem že soočila tretjina žensk in deklet po svetu. To nasilje je ovira za enakost spolov, pravice in opolnomočanje žensk in deklet ter njihov splošen razvoj, onemogoča pa tudi doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Evropska komisija in visoka predstavnica Federica Mogherini sta pred 25. novembrom,  mednarodnim dnem za odpravo nasilja nad ženskami v skupni izjavi ponovno potrdili svojo zavezanost k odpravi nasilja nad ženskami in dekleti. 

Podatki kažejo, da je približno polovica žensk v EU že doživela verbalno, fizično ali spletno spolno nadlegovanje, med žrtvami trgovine z ljudmi v EU pa je 80 % žensk. Na svetu se vsako leto poroči približno 12 milijonov mladoletnic, ki pogosto hitro zanosijo, opustijo šolanje in so bolj izpostavljena nasilju. Vsaj 200 milijonov žensk in deklet je žrtev pohabljanja spolnih organov, zlorabam in nasilju pa so še posebej izpostavljene migrantke.

Evropska komisija in visoka predstavnica Federica Mogherini sta pred 25. novembrom,  mednarodnim dnem za odpravo nasilja nad ženskami v skupni izjavi ponovno potrdili svojo zavezanost k odpravi nasilja nad ženskami in dekleti. Povedali sta, da je nasilje nad ženskami huda kršitev človekovih pravic, vendar je še vedno zelo razširjeno. Nasilje ali nadlegovanje je treba odločno zavračati in se žrtvam postaviti v bran. Evropska unija zagovarja življenje brez nasilja kot neodtujljivo pravico in si bo še naprej prizadevala za dokončno odpravo nasilja na podlagi spola.

EU je že uvedla obsežne ukrepe za odpravo nasilja nad dekleti in ženskami. Uvedla je programe varstva in nege za dekleta in ženske zaradi pohabljanja ženskih spolnih organov ter izvedla pobude za spremembo odnosa in praks v zvezi z otroškimi porokami. Med konkretnimi ukrepi je tudi pobuda “Spotlight” v vrednosti 500 milijonov evrov, ki jo izvaja v sodelovanju z Združenimi narodi. EU si za iskanje globalnih rešitev prizadeva za okrepitev sodelovanja z mednarodnimi partnerji.

Evropska komisija od leta 2016 vodi kampanjo „Say NO! Stop violence against women“ (Recite NE! Ustavimo nasilje nad ženskami), ki bo potekala do konca leta 2018, pri čemer bodo zagotovljena finančna sredstva v višini 15 milijonov evrov za države članice, lokalne vlade, zadevne strokovnjake in organizacije civilne družbe po Evropi, da bi ti okrepili svoje ukrepe in kampanje v boju proti nasilju nad ženskami. Evropska komisija bo to leto ciljno usmerjenega ukrepanja zaključila z organizacijo konference na visoki ravni za predstavnike držav članic in mednarodnih organizacij ter akterje civilne družbe in aktiviste. Konferenca bo potekala 4. decembra 2018 v Bruslju.

Pobuda „Spotlight“, ki so jo začeli z Združenimi narodi, je odziv na vse oblike nasilja nad ženskami in dekleti. Evropska komisija in Agencija ZN za ženske bosta 27. in 28. novembra v Skopju organizirali regionalni forum za spodbujanje izvajanja Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Istanbulske konvencije na Zahodnem Balkanu in v Turčiji. Evropska komisija zaključuje regionalno kampanjo za boj proti nasilju nad ženskami in dekleti ter preprečevanje nasilja nad njimi v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. Pobuda, ki bo potekala na podlagi triletne pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v višini 3,24 milijona evrov, se bo začela izvajati spomladi 2019 ter bo podpirala dejavnosti ozaveščanja in izobraževanja.

Translate »