Kot poročajo na spletni strani CNVOS je maja 2019 13 organizacij s podpisom pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Mreža bo konec junija postala tudi polnopravna članica EAPN Europe.

Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera področja, na katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti (npr. dolgotrajna oskrba, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika mladih brezposelnih LGBT oseb), področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete članic.

Članica mreže lahko postane vsaka organizacija, tudi neregistrirana, katere namen je prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti.

Več o mreži in kako se ji organizacije lahko pridružijo na spletni strani CNVOS.

Vir: CNVOS

Translate »