V okviru projekta MigratED je v Bologni med 21. in 24. januarjem potekalo usposabljanje pedagogov ter praktikov s področja globalnega učenja in uporabi digitalnih orodij v izobraževanju o človekovih pravicah ter migracijah. 

Usposabljanja so se udeležili učitelji/ce, profesorji/ce, strokovnjaki/nje, mladinski delavci/ke in zaposleni/e v neformalnem izobraževanju, aktivni na področju globalnega učenja, iz Italije, Portugalske, Grčije, Cipra ter Slovenije. Udeleženci usposabljanja so spoznavali povezanost človekovih pravic, medkulturnega dialoga, trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, migracij in medijske pismenosti ter priložnosti za uporabo digitalnih orodij pri poučevanju teh vsebin v formalnem in neformalnem izobraževanju. Poleg predstavnice platforme SLOGA so se usposabljanja udeležile predstavnice Humanitarnega društva ADRA Slovenija, UNICEF Slovenija, Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in Dijaškega doma Postojna. Na podlagi evalvacije usposabljanja bodo načrtovana nacionalna usposabljanja v partnerskih državah, ki bodo organizirana v letu 2019.

O projektu

SLOGA je partnerska organizacija v projektu MigratED (vodilni partner je italijanska nevladna organizacija GVC – Gruppo di Volontariato Civile, v konzorciju je 8 partnerjev iz Italije, Portugalske, Grčije, Cipra in Slovenije), katerega cilj je razširjanje dobrih praks globalnega učenja o vprašanjih medkulturnega dialoga, migracij, človekovih pravic in razvoja ter ozaveščanje o človekovih pravicah in migracijah z uporabo digitalnih orodij.

 Projekt v okviru programa Erasmus+ financira Izvajalska agencija Evropske unije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Translate »