Kaj je evalvacija? Čemu koristi? Kaj vse potrebujemo za njeno uspešno izvedbo, kako merimo projektne učinke, kakšna je lahko cena evalvacije, kako pripraviti razpisne pogoje za izbor evalvatorja ter kako oceniti in ovrednotiti prispele ponudbe? Evalvacija projekta je v letošnjem letu postala tudi nujni sestavni del izvedbe projekta sofinanciranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ).

Odgovore in vse informacije, ki jih iščete, boste prejeli na uposabljanju “Evalviranje projektov in merjenje njihovih učinkov“, ki ga organiziramo na platformi SLOGA. Usposabljanje bo potekalo 6. in 7. julija 2020 v Predavalnici platforme SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (II. nadstropje).

Usposabljanje bo vodil Thomas Vogel, dolgoletni vodja programov pri avstrijski mreži nevladnih organizacij HORIZONT3000. Thomas Vogel za različne vladne in nevladne organizacije izvaja strokovna svetovanja ter usposabljanja na področjih mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči, deloma tudi na področju ozaveščanja javnosti in globalnega učenja.

Usposabljanje »Evalviranje projektov in merjenje njihovih učinkov« je namenjeno nevladnim organizacijam, predstavnikom različnih vladnih institucij in vsem ostalim, ki se kakorkoli ukvarjajo oz. se soočajo z izzivi na področju sodelovanja v različnih postopkih spremljanja in merjenja projektnih učinkov. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku. Vse informacije in program.

S podporo projekta Bridge 47 smo zagotovili, da bo usposabljanje lahko potekalo brezplačno. Vse zainteresirane pa prosimo, da se čim prej prijavite na tej povezavi, saj je število prostih mest omejeno.


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »