Vljudno vabljeni na posvet, ki bo potekal v sredo, 30. 9. 2020 v hotelu Slon v Ljubljani s pričetkom ob 10.30. Organizator posveta je Zavod Povod, nacionalni partner programa Trajnostna Evropa za vse, v sodelovanju z Zavodom medgeneracijske vzajemnosti. Posvet bo potekal pod okriljem programa Trajnostna Evropa za vse.

Septembra 2015 je vseh 193 držav članic Organizacije združenih narodov soglasno sprejelo Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki si prizadeva doseči zavezo izkoreninjenja revščine, boja proti neenakostim in krivicam ter varstva našega planeta.

Agenda je zavezujoča za vse narode in spodbuja ukrepe na petih ključnih področjih, ki so: ljudje, planet, napredek, mir ter partnerstvo. Njen cilj je zgraditi svet, v katerem vsi ljudje živijo v blaginji ob upoštevanju planetarnih omejitev. Temelji na vladavini prava in človekovih pravicah ter uvaja načelo, da nikogar ne pustimo ob strani.

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, SVRK, so ob letošnjem prostovoljnem nacionalnem poročilu o izvajanju Agende 2030 v Sloveniji sporočili:

“Od zadnjega poročanja Slovenija beleži napredek pri skoraj vseh ciljih. Izpostavifi gre napredek na področju cilja 1 – Odprava vseh oblik revščine. V treh lefih se je znižala stopnja tveganja revščine in stopnja socialne izključenosfi z 19,2 odstotka na 16,2 odstotka. V treh lefih je delež kmefijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo narasel. Prav tako se je povečala stopnja recikliranja komunalnih odpadkov, napredek pa beleži tudi na drugih področjih.” 

Kakšna naj bo naša vizija prihodnosti? Kje želimo biti čez 10 let? Kako ustvariti in zagotoviti družbeni konsenz?

Pet let po sprejemu globalne Agende 2030 Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoj se bomo z nekaterimi ključnimi deležniki iz različnih sektorjev osredotočili na ambicije, ki jih imamo v Sloveniji ob skupnni zavezi za kvalitetnejše življenje doma in na skupnem planetu.

Na dogodku se bomo osredotočili na možne načine za dosego ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, tudi z aspekta boljšega čezsektorskega sodelovanja na lokalni in nacionalni ravni.

Program in prijave. Za udeležbo je obvezna registracija.


povod dogodek 1

Translate »