Ministrstvo za zunanje zadeve je danes objavilo predlog Uredbe o izvajanju zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Predlog uredbe vsebuje osem členov z obrazložitvijo. MZZ s tem odpira javno razpravo, ki bo potekala od 10. marca do 10. aprila 2017.

Uredba določa oblike in načine izvajanja dvo- in večstranskega razvojnega sodelovanja ter ostale oblike in načine razvojnega sodelovanja, obliko javnega poziva za sofinanciranje programov ali projektov razvojnega sodelovanja, naloge nosilca javnega pooblastila za izvajanje razvojnega sodelovanja ter merila in pogoje za financiranje ali sofinanciranje programov ali projektov nosilcev javnih pooblastil in ustanov.

V okviru javne razprave vabijo strokovno in zainteresirano javnost, da poda svoja mnenja in pripombe, ki jih bodo sprejemali v pisni obliki na elektronski naslov razvoj.mzz(at)gov.si do 10. aprila 2017. Po končani javni razpravi bo oblikovan predlog uredbe, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.

Predlog Uredbe je dosegljiv na spletni strani MZZ.

Translate »