V času predsedovanja Svetu EU ima Slovenija priložnost, da prispeva k razvoju odprte, poštene in trajnostne, v svet usmerjene Evrope. Zato SLOGA v sodelovanju s CONCORD Europe prireja 14. oktobra mednarodno konferenco z naslovom “Uradna razvojna pomoč manjših držav članic  – QUO VADIS”.

Na konferenco o aktualnih trendih in prihodnosti uradne razvojne pomoči (ODA) EU in Slovenije v prihodnjih letih bomo analizirali količino in kakovost uradne razvojne pomoči EU ter razmislili o potencialih doseganja obveznosti manjših držav članic EU glede uradne razvojne pomoči v luči doseganja ciljev Agende 2030.

Na treh panelih, ki bodo hibridno potekali od 10.00 do 15.30, bodo različni deležniki tako iz vladnega kot nevladnega sektorja ter institucij Evropske unije razpravljali o izsledkih najnovejšega poročila AidWatch, razvojnem financiranju v jugovzhodni Evropi in o načrtu Slovenije za doseganje 0,33% BND za uradno razvojno pomoč.

Panel A: Predstavitev senčnega poročila AidWatch

CONCORD v svojem poročilu AidWatch letno spremlja količino in kakovost uradne razvojne pomoči EU in njenih držav članic. Poročilo AidWatch 2021 se osredotoča na spremljanje politik držav članic EU pri zmanjševanju revščine in neenakosti na mednarodni ravni. Analizira raven uradne razvojne pomoči donatorjev EU na podlagi podatkov iz leta 2020 in ocenjuje dejanski vpliv pandemije covida-19 na uradno razvojno pomoč EU leta 2020 tako na podlagi količine kot tudi njene učinkovitosti. Letošnje poročilo analizira učinkovitost razvojne pomoči z vidika pristopa Team Europe, kot tudi z vidika večletnega finančnega okvirja (MFF) ter sredstev, namenjenih za sodelovanje s partnerskimi državami, ki je bil dosežen konec leta 2020.  Cilj panela je analiza različnih deležnikov o izsledkih poročila AidWatch 2021 ter razmisleku o možnostih in ovirah pri načrtovanju in uresničevanju politik, ki krepijo globalno solidarnost. Panel bo združil akterje tako iz evropske kot nacionalne politike ter nevladnega sektorja v Evropski uniji in v partnerskih državah.

Panel B: Stanje razvojnega financiranja v jugovzhodni Evropi

Prihodnost uradne razvojne pomoči je odvisna od uresničevanja zavez o uradni razvojni pomoči in vključujočih partnerstev med različnimi deležniki na področju mednarodnega razvoja. Program Globalna Evropa/NDICI ponuja nov okvir in priložnosti za izvajanje načel razvojnega financiranja in zavez uradne razvojne pomoči. Na panelu panela bomo pregledali regionalne in nacionalne izzive v državah članicah Srednje in Vzhodne Evrope ter državah partnericah EU, povezanih z razvojnim financiranjem in izvajanjem uradne razvojne pomoči.

Panel C: Načrt RS za doseganje 0,33% BND za uradno razvojno pomoč

Vlada RS je pripravila osnutek akcijskega načrta uradne razvojne pomoči, ki naj bi do leta 2030 dosegla 0,33% BND. Uradno razvojno pomoč je treba obravnavati kot orodje nacionalne zunanje politike, ki se usklajuje z vsemi relevantnimi deležniki, kot so nevladne organizacije, vladne agencije, podjetja, akademski sektor in drugi izvajalci tehnične pomoči. Slovenija se približuje točki, ko se bo morala odločiti, na kakšen način in s katerimi akterji bo nadaljevala z izvajanjem uradne razvojne pomoči, da bo lahko izpolnila svoje obljube in zaveze.
Cilj tega panela je omogočiti razmislek o izkušnjah različnih deležnikov glede oblikovanja nacionalne pobude za krepitev nacionalnih prizadevanj za izvajanje čim bolj učinkovite uradne razvojne pomoči.

 Prvi in drugi panel bosta potekala v angleškem jeziku, tretji pa bo moderiran v slovenskem jeziku.

Za sodelovanje na konferenci  se je mogoče prijaviti na tej povezavi.

Za spremljanje konference se prosim prijavite na naslednji povezavi:

https://us06web.zoom.us/j/83640963032?pwd=OUtsZ09jY1hqN09pam93dDBXSDAydz09

PROGRAM IN SODELUJOČI

Za dodatne informacije smo na voljo na naslovu: info@sloga-platform.org.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

 

 

 

Translate »