Najnovejši podatki kažejo, da so EU in njene države članice v letu 2016 še dodatno utrdile svoje vodilno mesto kot največje donatorke razvojne pomoči v svetu. Lanskih 75,5 milijard evrov pomoči predstavlja 11 % povečanje v primerjavi z letom 2015, višina pomoči EU pa se je povečala že četrto leto zapored in dosegla najvišjo raven doslej. Skupna uradna razvojna pomoč EU je leta 2016 predstavljala 0,51 % bruto nacionalnega dohodka (BND), v primerjavi z 0, 47 % v letu 2015.

Preliminarni podatki OECD kažejo, da je uradna razvojna pomoč (ODA) EU in njenih držav članic v letu 2016 presegla 75 milijonov evrov. To pomeni 11 % povečanje v primerjavi z letom 2015.  ODA se je povečala že četrto leto zapored in dosegla najvišjo raven doslej. Leta 2016 je skupna uradna razvojna pomoč EU predstavljala 0,51 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU, v letu 2015 je bil ta 0,47 %. To je precej nad 0,21 % povprečjem držav, ki niso članice odbora EU za razvojno pomoč (DAC).

Evropska unija in njene države članice so s tem ponovno utrdile svoje mesto kot vodilna svetovna donatorka pomoči v letu 2016.

Leta 2016 je pet držav članic EU doseglo ali preseglo prag  0,7 % ali več svojega bruto nacionalnega dohodka (BND) za uradno razvojno pomoč: Luksemburg (1,00 %), Švedska (0,94 %), Danska (0,75 %), Nemčija (0,70 %), ki je prvič dosegla prag, in Združeno kraljestvo (0,70%). Šestnajst držav članic EU je povečalo uradno razvojno pomoč, medtem ko je pet držav članic ODA zmanjšalo, sedem pa jih je ostalo na enaki ravni.

Celotno sporočilo za javnost

Podrobnejši podatki

Translate »