Mirovni inštitut cvabi na spletni pogovor z mirovniki iz Ukrajine, Hrvaške in Velike Britanije v torek, 22. marca 2022, ob 12. uri na spletni platformi Zoom.

Pogovor se bo osredotočil na vprašanja:

  • Kdo zagotavlja orožje za vojne in kdo se okorišča z militarizacijo?
  • Kako orožarska industrija in trgovina z orožjem vplivata na mednarodno politiko in mednarodni red?
  • Kakšno vlogo ima vojaško nasprotovanje med velikimi silami v vojni v Ukrajini in v nevarnosti svetovne vojne?
  • Kako ohranjati in krepiti mirovništvo v sedanjih okoliščinah vojne v Ukrajini in dolgoročno?
  • Kakšen je položaj mirovnih aktivistov v Ukrajini in širše?
  • Kaj nam o vlogi in perspektivah mirovništva pove izkušnja mirovnih aktivistov iz Hrvaške in nekdanje Jugoslavije iz časa vojne in po vojni na tem območju?
  • Kako izgraditi svet onkraj vojn, kdo vse ima pomembno vlogo pri teh prizadevanjih? Kako se lahko okrepi moč mednarodnega prava in Organizacije združenih narodov, ter zmanjša vloga vojaških povezav?
  • Kakšno vlogo imajo mediji pri poročanju o vojni v Ukrajini, ter nasploh v promociji kulture miru nasproti kulturi nasilja (legitimizaciji nasilja in vojn)?

V spletnem pogovoru o teh vprašanjih bodo sodelovali raziskovalci in mirovni aktivisti iz Ukrajine, Velike Britanije in Hrvaške:

 Dr. Yurii Sheliazhenko, doktor prava, izvršni sekretar Ukrajinskega mirovnega gibanja, član upravnega odbora Evropskega urada za ugovor vesti, član upravnega odbora mednarodnega gibanja World Beyond War,

Dr. Samuel Perlo-Freeman, raziskovalec v britanski organizaciji Kampanja proti trgovanju z orožjem; vodil je projekt Globalna trgovina z orožjem in korupcija v okviru Svetovne mirovne fundacije, bil je tudi raziskovalec pri projektu mednarodnega inštituta za mirovne študije SICRI s sedežem v Stocholmu, in

Vesna Teršelič, direktorica Dokumente-Centra za soočanje s preteklostjo s sedežem v Zagrebu; bila je direktorica Centra za mirovne študije v Zagrebu ter pobudnica in koordinatorica protivojne kampanje na Hrvaškem.

Spletni pogovor bo povezovala mag. Brankica Petković, raziskovalka Mirovnega inštituta.

Pogovor bo  v angleškem jeziku.

Prijave na: brankica.petkovic@mirovni-institut.si, in sicer do ponedeljka, 21. marca 2022.

Pogovor je del projekta Zaščita nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji, pri katerem sodelujejo Mirovni inštitut, Društvo novinarjev Slovenije in Pod črto. S projektom naslavljamo grožnje in izzive za uresničevanje nadzorne vloge civilne družbe in novinarjev v Sloveniji in razvijamo orodja in mehanizme za krepitev naših zmožnosti za učinkovite odzive na grožnje ter za pridobivanje javne podpore.  Projekt podpira Mreža evropskih fondacij v okviru programa Civitates.

Translate »