Voda je življenje, kljub temu pa kar 2,1 milijarde ljudi po svetu nima dostopa do čiste pitne vode. Zato UNICEF Slovenija začenja z novo dobrodelno kampanjo Za vsakega otroka čista pitna voda. Zbrana sredstva bodo namenjena UNICEF-ovim programom za vodo in sanitarije za pomoč otrokom v državah v razvoju.

Koliko časa ste pripravljeni hoditi do kozarca vode? 263 milijonov ljudi po svetu vsak dan za pot do vodnega vira in nazaj porabi več kot 30 minut. A številni vodni viri so onesnaženi, kar lahko vodi v bolezni ali celo smrt. Na svetu tako vsak dan umre več kot 700 otrok zaradi bolezni, ki so povezane z onesnaženo vodo, neprimernimi sanitarijami in nezadostno higieno.

UNICEF si zato prizadeva za izboljšanje življenjskih pogojev najranljivejših otrok po svetu in s pomočjo donacij zagotavlja čisto pitno vodo za otroke in njihove družine. Več o tem, kako lahko pomagate, najdete na unicef.si.

“Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri”, so se države strinjale ob podpisu Agende 2030 za trajnostni razvoj. V šestem cilju trajnostnega razvoja, ki se osredotoča na področje čiste vode in sanitarne ureditve, so zapisali ukrepe, ki jih bodo države sveta, tudi Slovenija, uresničili do leta 2030. Podrobneje o globalnih ciljih na tematski strani platforme SLOGA www.globalni-cilji.si.

Translate »