UNICEF je 20. januarja, tik pred srečanjem ministrov za izobraževanje in svetovnim gospodarskim forumom, pozval politične odločevalce, naj odpravijo nedopustne razlike v javnih izdatkih za izobraževanje za najrevnejše in najbogatejše otroke. V poročilu Reševanje krize izobraževanja: nujna potreba po boljšem financiranju izobraževanja za najrevnejše otroke mednarodna organizacija opozarja na velike razlike v porazdelitvi javnih izdatkov za izobraževanje.

Poročilo na podlagi analize 42 držav z razpoložljivimi podatki ugotavlja, da je v proračunih za izobraževanje za otroke iz najbogatejših 20 % gospodinjstev dodeljenih skoraj dvakrat več sredstev kot za otroke iz najrevnejših 20 % gospodinjstev. V desetih afriških državah so največje razlike v proračunih za izobraževanje, saj je štirikrat več sredstev namenjenih najbogatejšim otrokom v primerjavi z najrevnejšimi. Na primer v Gvineji in Srednjeafriški republiki, ki sodita med države z najmanj vključenih otrok v izobraževanje na svetu, je za otroke iz najbogatejših gospodinjstev namenjenih devetkrat in šestkrat več sredstev v Srednjeafriški republiki v okviru javnih izdatkov za izobraževanje kot za otroke iz najrevnejših gospodinjstev.

Več informacij ter dostop do poročila na spletni strani Unicef Slovenija.

 

Vir: UNICEF

Translate »