UNESCO je v sodelovanju z različnimi  mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, organizacijami civilne družbe  in partnerji iz vrst zasebnega sektorja ustanovil Covid-19 Globalno koalicijo za izobraževanje, s katero želi podpreti države pri izvajanju izobraževanja na daljavo, deliti dobre prakse in pomagati pri doseganju otrok in mladih iz ranljivih skupin.

Namen koalicije je, da s svojim poudarkom na pravičnosti in enakosti spolov odgovori na posebne potrebe držav, ki sodelujejo na srečanjih ministrov za izobraževanje, ki jih skliče UNESCO. Prizadevala si bo za uskladitev potreb z brezplačnimi in varnimi rešitvami, partnerje pa bo združeval pri reševanju izzivov v zvezi z povezljivostjo in vsebino. Omogočila bo digitalna orodja in rešitve za upravljanje učenja za prenos nacionalnih digitaliziranih virov ter in okrepil tehnično znanje z uporabo kombinacije tehnologije in pristopov skupnosti, odvisno od lokalnih okolij. Pri vseh intervencijah bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju varnosti podatkov in varovanju zasebnosti učencev in učiteljev.

Koalicija je konkretno namenjena temu, da:

  • pomaga državam pri zbiranju virov in uvajanju inovativnih in v kontekstu primernih rešitev za izobraževanje na daljavo, ki bi izkoristilo visokotehnološke, nizkotehnološke in netehnološke pristope,
  • išče pravične rešitve in univerzalni dostop,
  • zagotovi usklajene odzive in se izogne prekrivanju prizadevanj,
  • olajšati vrnitev učencev v šolo, ko se ponovno odprejo, da se prepreči naraščanje osipa.

Koaliciji se lahko pridružite in pomagate pri doseganju njenih ciljev, pri delitvi informacij prek družbenih omrežjih pa uporabljajte #LearningNeverStops.

Izjava UNESCO.

Translate »