Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) je izdal poročilo o človekovem razvoju za lansko leto. V njem lahko med drugim izvemo, da danes približno 80 odstotkov ljudi na svetu verjame, da je pomembno zaščititi planet. Toda le približno polovica jih je pripravljena v tej smeri tudi narediti konkretne korake. Med ljudmi torej obstaja vrzel med njihovimi vrednotami in njihovim vedenjem. Šele človeški razvoj, ki bo temelječ na ravnovesju z naravo, bo lahko odgovoril na tri temeljne izzive človeštva, s katerimi se trenutno soočamo: blažitev in prilagajanje podnebnim spremembam, zaščito biotske raznovrstnosti in zagotavljanju blaginje za vse.

Poročilo v nadaljevanju utemeljuje, kako lahko spodbude in predpisi dvignejo pripravljenost ljudi, da začnejo delovati bolj v skladu z njihovimi vrednotami. Med glavne krivce za neukrepanje ljudi poročilo krivi subvencije za fosilna goriva, ki spodbujajo aktualne vzorce potrošnje in presežne proizvodnje, ki pa žal vodijo do planetarnih neravnovesij.

Za opolnomočenje ljudi

Poročilo poudarja prepričanje, da lahko dejavnost in opolnomočenje ljudi sproži ukrepe, ki jih potrebujemo, če želimo živeti v ravnovesju s planetom v bolj pravičnem svetu. To kaže, da se nahajamo na prelomni zgodovinski točki, v kateri je človeška dejavnost postala prevladujoča sila, ki oblikuje planet. Slednje pa ima zelo velik vpliv na povečevanje neenakosti.

Za spremembo poti, po kateri gremo, je potrebna precejšnja preobrazba – v tem, kako živimo, delamo in sodelujemo. V poročilu so nakazane možne poti, kako začeti takšno preobrazbo.

Celotno poročilo, ki ga je UNDP izdal v decembru 2020, si lahko preberete tu.

Prireditev ob prestavitvi poročila:

Translate »