Umanotera je objavila sporočilo za javnost, v katerem opozarjajo, da je iz predloga novega Zakona o urejanju prostora  izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte.

“Vsaka normalna demokratična država ima v zakonih zapisane varovalke. Brez teh lahko pride do nepovratne škode za okolje ter zdravje prebivalcev Slovenije. Zato nevladne  organizacije ostro nasprotujemo izključevanju iz ključnih okoljskih postopkov ter odpravljanju še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk. Kakovostno okolje, narava in zdravje so naše skupno dobro in ne morejo postati predmet kratkoročnih zasebnih interesov!” opozarja Umanotera.

Iz predloga novega Zakona o urejanju prostora je čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega spora zoper prostorske izvedbene akte. S takšnimi pravili bodo v vaši okolici lahko pričeli z gradnjo škodljivih industrijskih objektov ali predelovalnic odpadkov, vendar se zoper take odločitve enostavno ne boste mogli več pritožiti.

Umanotera (Andrej Gnezda): “Nevladne organizacije, ki delujemo v javnem interesu na področju varstva okolja in narave, smo že dlje časa trn v peti vsem, ki želijo izvesti projekte ne glede na njihove škodljive posledice. Ministrstvo za okolje in prostor z zadnjimi predlaganimi spremembami na široko odpira vrata projektom, ki bi lahko povzročili dolgotrajno škodo našemu okolju, naravi in našemu zdravju. Kakovostno okolje, narava in zdravje so naše skupno dobro in ne morejo postati predmet kratkoročnih zasebnih interesov!”

Poleg tega spomladi nerazumno zaostrene pogoje za sodelovanje naravovarstvenih organizacij Vlada RS s predlogom novega Zakona o varstvu okolja (ZVO) prenaša tudi na okoljevarstvene nevladne organizacije. V novem predlogu ZVO pa gre Vlada še dlje. Nevladne organizacije preprosto izloča iz ključnih okoljskih postopkov. Po novem nevladne organizacije ne bodo več mogle sodelovati v presojah, ampak se bodo lahko le pritožile na sprejeto odločitev.

Okolje nima glasu, da bi se branilo samo, zato je pomembno, da ga lahko v uradnih postopkih v našem skupnem interesu zastopamo okoljevarstvene organizacije, ki nam je država priznala, da delujemo v javnem interesu. K spoštovanju tega nas zavezuje leta 1998 sprejeta Aarhuška konvencija, temeljni mednarodni dokument, ki ureja osnovna demokratična načela in pravice civilne družbe na področju varstva okolja ter na ta način predstavlja simbolni instrument demokracije na področju okolja. Izgleda, da se trenutna oblast ne zaveda obveznosti in dolžnosti, ki smo jih z ratifikacijo te konvencije prevzeli, ali pa ji za to enostavno ni mar. Iz zakonov so izbrisali pomembne okoljevarstvene varovalke ter Slovenijo tako pahnili v novo sramoto pred EU.

****

Več informacij na povezavi tukaj.

Kontakt: Andrej Gnezda, Umanotera, andrej@umanotera.org, 040 360 890

Translate »