Umanotera je izdala letno poročilo za 2016. Ampak k branju letnega poročila vas ne vabijo zato, da si preberete, kaj vse je v svetu narobe, temveč zato, da si preberete, kje vse se rojevajo dobre zgodbe – da se seznanite s tisto drugo potjo …

… pot, ki se ne začne in konča le na volilni dan, pot, po kateri vse bolj številni posamezniki, aktivisti in organizacije hodijo vsak dan. Na tej poti upor poteka v medijih, javnih in političnih razpravah, ulicah ter trgih in v neposrednem okolju, z neposrednimi akcijami. Gre za pobude, ki prihajajo od spodaj, iz lokalnih okolij, kjer dozoreva spoznanje, da je drugačen razvojni model mogoč in da smo vsi del iste zgodbe, v kateri moramo vsi prispevati za njen boljši razplet.

Celotno letno poročilo

Translate »