Platforma SLOGA se je pridružila pozivu v okviru kampanje “Covid Citizen Action”, ki od svetovnih voditeljev pričakuje izgradnjo pravičnejše prihodnost.

Organizacijo Združenih narodov pozivajo k sledečim ukrepom:

– Z lokalnimi skupnostmi naj neposredno povežejo sredstva, namenjena takojšnemu odzivu in okrevanju, in ta sredstva naj vključujejo t.i. gender marker za ženske, marginalizirane ljudi, lokalne organizacije in socialna podjetja, in tako zagotovijo, da ne pustimo nikogar za seboj,

– zaščita svobode izražanja in podpora inovativnim pristopom digitalnega zbiranja, da se zagotovi, da se slišijo vsi glasovi,

– spodbuda svetovnemu premierju in podpora vladam, da vojaško porabo preusmerijo v socialno zaščito,

– poziv k prepovedi trgovanja z divjimi živalmi in ustavitvi krčenja gozdov.

Poziv,  da države članice in donatorske agencije v fazi takojšnjega odziva sprejmejo sledeče ukrepe:

– zaščita zdravstvenih delavcev in socialnih delavcev z zagotavljanjem dostopa do varnih in dostojnih delovnih pogojev ter ustreznih sredstev,

– vključitev civilnodružbenih organizacij v politične in operativne odzive na Covid-19,

– podpora finančnim in političnim obveznostim, ki temeljijo na človekovih pravicah, zlasti pravicah starejših, invalidov ter žensk, deklet in spolno raznolikih oseb,

 – implementacija jasnih družbenih in okoljskih pogojev pri izrednih finančnih spodbudah podjetjem, kot je  pošteno ravnajo z delavci in zmanjšanje emisij.

Poziv,  da države članice in donatorske agencije v obnovitveni fazi sprejmejo sledeče ukrepe:

– premik k univerzalnemu zdravstvenemu varstvu, socialne varnosti in zaščiti, ki vključujejo osnovne storitve, kot so programi cepljenja,

– odpis državnih dolgov, da bi vladam zagotovili zadostno financiranje in pravično okrevanje,

– sprejem pravičnejše davčne politike za tiste, ki imajo v naši družbi največ sredstev, poleg ukrepov za reševanje nezakonitih finančnih tokov za plačilo teh zaščit,

– uvedba spodbud za feministično, zeleno industrijsko revolucijo, da se omogoči krepitev trajnostnih delovnih mest.

Več informacij o pozivu najdete na spletni strani.

Translate »