Ministrstvo za zunanje zadeve je 9. aprila 2018 organiziralo srečanje namenjeno izmenjavi izkušenj in mnenj med ministrstvom ter izvajalci mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, katerega se je udeležila tudi platforma SLOGA. Srečanje je bilo namenjeno predvsem predstavitvi projektov in novostim na tem področju ter predlogom za izboljšave nadaljnjega sodelovanja. Trenutno poteka 51 projektov, ki jih izvaja 9 izvajalcev. Skupna vrednost projektov v 16 državah je 8, 8 milijona evrov.

Izmenjava izkušenj in mnenj je ključnega pomena za uspešno in učinkovito sodelovanje, zato je ministrstvo organiziralo srečanje z izvajalci aktivnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Na srečanju smo predstavniki nevladnih organizacij in ustanov predstavili aktivne projekte ter izzive, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Platforma SLOGA je tako predstavila aktivnosti projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki bo potekal do oktobra 2020. Projekt ozavešča različne kroge javnosti o pomenu in vlogi mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju. Hkrati ozavešča o ciljih trajnostnega razvoja, opozarja na njihovo uresničevanje in vlogo države ter posameznika pri tem.  Cilj projekta je prek ozaveščanja javnosti, spodbujanja globalnega učenja in usklajenega zagovorništva krepiti podporo mednarodnemu razvojnemu sodelovanju, mednarodni humanitarni pomoči ter globalnem učenju in povečati prepoznavnost globalnih ciljev, ki so jih države sveta, med njimi tudi Slovenija, sprejele septembra 2015. Načrtujemo izvedbo več kot 270 dogodkov po krajih v vseh statističnih regijah, od delavnic globalnega učenja za mlade in izobraževalce, do gostovanj na regionalnih radijskih in televizijskih postajah. Pripravili bomo več kot 20 gradiv in stališč, s katerimi bomo naslavljali politične odločevalce. Izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo, kjer lahko pod ključnikom #TrajnostnoLokalnoGlobalno spremljate objave, s katerimi želimo spodbuditi vsakega posameznika k  aktivaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih.  Svoje znanje z omenjenih področjih bodo lahko posamezniki preizkusili tudi spletnih kvizih, ali pa se podali v lov za geozakladom. Mesečno bomo objavljali razmišljanja nevladnikov o aktualni problematiki in pripravljali novičnik o globalnem učenju za izobraževalce. Zanje bomo izvedli tudi nacionalne konference o globalnem učenju, motivacijske dneve in pripravili gradiva. Letno bomo izdali tudi časopis, ki bo povzemal dosežke in predstavil pozitivne zgodbe razvojnega sodelovanja. Pridružite se nam lahko na enem od številnih dogodkih –od delavnic globalnega učenja, aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja in Tedna globalnega učenja, do prireditev Skupaj za dosego globalnih ciljev. Vse informacije lahko prejmete tudi na posebnem info telefonu 040 204 464. Konzorcij, v katerega je združenih 20 nevladnih organizacij, bo ozaveščevalne in zagovorniške aktivnosti izvedel z inovativnimi pristopi (npr. sodelovanje v Tednu vseživljenjskega učenja in Tednu globalnega učenja, priprava gradiv in Moodle e-delavnic za izobraževalce, izvedba geolov aktivnosti) in na kreativen način (Instagram kampanja, blogi, Slogopis), vse z namenom naslavljanja novih krogov ljudi. Več o projektu.

V nadaljevanju so predstavniki ministrstva predstavili priporočila evalvacij izvedenih v Črni gori in na Zelenortskih otokov, analizo aktivnih projektov, novosti pri načrtovanju, izvajanju ter poročanju o projektih, zaključni del pa je bil namenjen vprašanjem, razpravi, predvsem pa predlogom, ki bodo pripomogli k boljšemu delu in sodelovanju.

Ministrstvo bo nadaljevalo z organizacijo tovrstnih letnih srečanj, saj je srečanje vseh izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči priložnost za iskanje skupnih sinergij in večje učinkovitosti na tem področju.

Translate »