Dogodek je organiziran v sklopu projekta Sustainable NGOs, ki ga sofinancira Evropska unija (Erasmus+). Cilj projekta je povečati zavedanje o podnebnih spremembah in okoljskih izzivih v skladu z evropskimi in svetovnimi strateškimi dokumenti v mladinskem sektorju, opolnomočiti mladinski sektor za trajnostno delovanje in zeleni prehod ter izboljšati zelene kompetence mladih, mladinskih delavcev in voditeljev ter jim pomagati spremeniti lastne navade in vedenjske vzorce, da bodo postali akterji sprememb tako v mladinski organizaciji kot izven nje.

 

Prijavnica je na voljo na povezavi.

Vabljeni k prijavi!

Vir: CNVOS