Teden globalnega učenja tradicionalno poteka tretji teden v novembru, v Sloveniji ga koordinira platforma SLOGA. Med 18. in 24. novembrom 2019, v razširjenem terminu pa letos tudi med 15. in 30. novembrom, bo tako pri nas potekal že trinajsto leto. Letošnja osrednja tema so podnebne spremembe, slogan tedna pa je »Zbudi se! To je zadnji poziv za podnebje.« V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: nacionalna konferenca, predavanja, delavnice globalnega učenja, pogovori, pisanje apelov, razstave …, izšle pa bodo tudi Najboljše novice iz sveta.

SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 1. 11. 2019

Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

TGU-400Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2019: »Podnebne spremembe so vroče – v prenesenem in dobesednem pomenu. Različna poročila  o doseganju ciljev trajnostnega razvoja kažejo, da okoljskih ukrepov za blažitev podnebnih sprememb, izboljšanje vodnih ekosistemov ter ohranjanje biotske raznolikosti ne izvajamo tako, kot bi jih bilo potrebno. Povprečna globalna temperatura se še vedno ni znižala, prav tako še zmeraj narašča morska gladina, koncentracija toplogrednih plinov pa se še zmeraj viša. Tudi Slovenija ni izjema na področju varstva okolja in boja proti podnebnim spremembam, saj še zmeraj ne dela dovolj za dosego 13. cilja trajnostnega razvoja. V zadnjem letu smo videli, kako so mladi preko podnebnih protestov na noge dvignili cel svet. Besede o podnebnih spremembah niso dovolj, zato so zahtevali izvrševanje ukrepov. Skozi različne dogodke v času Tedna globalnega učenja na to opozarjamo in ponujamo možnosti za aktivacijo vsakega posameznika. Točka, ko povratek ne bo več mogoč, se nam namreč hitro približuje. Nujno je potrebno, da se zbudimo iz zasanjanosti, se s posledicami podnebnih sprememb soočimo in družno pristopimo k reševanju te pereče problematike.«

SLOGA_SDGs-slovenske_ikone-13Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2019 so podnebne spremembe. Razvoj in varstvo okolja sta dva cilja, ki ju je nemogoče zasledovati ločeno, prav zato je boj proti podnebnim spremembam vključen tudi v Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030. S sprejetem Pariškega sporazuma leta 2015 so se države zavezale v tem stoletju omejiti naraščanje globalnih temperatur precej pod 2 stopinji Celzija. A varstvo okolja in s tem povezani ukrepi za boj proti podnebnim spremembam ter njihovim posledicam nujno potrebujejo tudi izobraževanje in ozaveščanje vseh Zemljanov ter njihov aktivni pristop k iskanju rešitev.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti in solidarnosti. Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva ter globalnega trajnostnega razvoja.

wbn logo3Najboljše novice iz sveta
Osrednja tema tokratnih Najboljših novic iz sveta oziroma časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, so podnebne spremembe. Slovensko izdajo koordinira platforma SLOGA, Najboljše novice iz sveta pa so tudi del Slovenskih razvojnih dni. Preko njih želimo posredovati dobre novice o resničnih dosežkih razvojnega sodelovanja, ki jih že 16 let soustvarja tudi Slovenija. Prispevamo k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter hkrati prevzemamo soodgovornost za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti in doseganje trajnostnega razvoja povsod v svetu. Zgodbe, med njimi tudi iz projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen.

Projekt z izvirnim naslovom “World’s Best News” se je leta 2010 razvil na Danskem in je zgleden primer konstruktivnega novinarstva in prostovoljskega angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah, kot so skrajna revščina, globalna neenakost in podnebne spremembe. V nekaj letih se je razširil v številne evropske države.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost ter posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje ter delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim ter na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Platforma SLOGA združuje slovenske nevladne organizacije s področja razvoja, globalnega učenja in humanitarne pomoči.

Več informacij:

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2019

patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550; 01/434 44 02

 

www.tuditi.si/teden-globalnega-ucenja

www.sloga-platform.org

SLOGA-TEDEN GLOBALNEGA UČENJA 2019 – sporočilo za javnost


Koordinacija dogodkov Tedna globalnega učenja poteka v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve RS, koordinira pa SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »