Med 13. in 20. novembrom 2016 je v Sloveniji že deseto leto potekal Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Letošnja osrednja tema je bila Delujmo skupaj za svet miru. V različnih krajih je na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanj, delavnic globalnega učenja, pogovorov, kreativno pisanje, pisanje apelov … Število dogodkov je bilo tudi letos rekordno – več kot 90.

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2016 je bila »Delujmo skupaj za svet miru«, ki se osredotoča na globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic … Tema se navezuje na številna širša področja neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost.

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu.

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Več informacij:

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2016

patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550; 01/434 44 02

www.tuditi.si

www.sloga-platform.org

Translate »