Med 13. in 20. novembrom 2016 v Sloveniji že deseto leto poteka Teden globalnega učenja v organizaciji SLOGA, platforme nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Letošnja osrednja tema je Delujmo skupaj za svet miru. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več dogodkov: predavanj, delavnic globalnega učenja, pogovorov, kreativno pisanje, pisanje apelov …

Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2016 je »Delujmo skupaj za svet miru«, ki se osredotoča na globalne vidike soočanja z migracijami in begunci, na izgradnjo miru, reševanje konfliktov, nenasilno komunikacijo, medkulturni dialog, spoštovanje človekovih pravic … Tema se navezuje na številna širša področja neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh oblik revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in revščino, socialna nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost.

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2016: »Tudi letos so se izobraževalne ustanove in nevladne organizacije odzvale pozivu k sodelovanju pri Tednu globalnega učenja. Še posebej nas navdušuje izvirnost pri pripravi aktivnosti, pri tem smo jim z nasveti pomagali tudi na platformi SLOGA. Potekale bodo številne zanimive delavnice, predavanja z izkušnjami nevladnikov, razstave, učenci bodo del delavnic globalnega učenja. Tematika bo tako osvetljena iz različnih vidikov, s tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost – da je vsak izmed nas delček istega sveta in zato pomemben akter pri oblikovanju miru.«

Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu.

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2016: »Namen tedna je opozoriti na različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, neenakopravnost spolov, otroško delo, trgovina z ljudmi, migracije in vojni konflikti za doseganje pravičnejšega razvoja. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj in mir so zdaj, ob povečanem prihodu beguncev ter migrantov v Evropo, še toliko bolj potrebne. Skupna prizadevanja za dosego ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030, ki so jo lani potrdile vse države sveta, so ključna, ukrepi za miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj so še posebej opredeljeni v 16 cilju trajnostnega razvoja. Zadanega cilja ne bomo dosegli, če se v reševanje izzivov ne bomo vključili vsi.«

Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.

Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in mednarodnim politikam.

Seznam vseh dogodkov je dostopen na spletni strani platforme SLOGA za globalno učenje.

Več informacij:

Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2016

patricija.virtic@sloga-platform.org

031 410 550; 01/434 44 02

 

www.tuditi.si

www.sloga-platform.org

Translate »