Evropska komisija je Italiji odobrila 12,2 milijona evrov nujne pomoči iz Sklada za notranjo varnost (ISF) za obvladovanje trenutnih migracijskih pritiskov. Italijanska obalna straža bo lahko s sredstvi okrepila nadzor na mejah in izboljšala svoje zmogljivosti za reševanje življenj na morju.

Z novo odobritvijo se bo skupna podpora Italiji povečala na približno 75 milijonov evrov. Ta znesek dopolnjuje 592,64 milijona evrov že dodeljenih sredstev državi v okviru nacionalnih programov za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF) za obdobje 2014–2020 ter 62,78 milijona evrov že dodeljene nujne pomoči.

Translate »