Italiji 12,2 milijona evrov nujne pomoči za migracijske pritiske

Evropska komisija je Italiji odobrila 12,2 milijona evrov nujne pomoči iz Sklada za notranjo varnost (ISF) za obvladovanje trenutnih migracijskih pritiskov. Italijanska obalna straža bo lahko s sredstvi okrepila nadzor na mejah in izboljšala svoje zmogljivosti za reševanje življenj na morju.

Z novo odobritvijo se bo skupna podpora Italiji povečala na približno 75 milijonov evrov. Ta znesek dopolnjuje 592,64 milijona evrov že dodeljenih sredstev državi v okviru nacionalnih programov za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter Sklad za notranjo varnost (ISF) za obdobje 2014–2020 ter 62,78 milijona evrov že dodeljene nujne pomoči.