Prispevki

Raziskava Eurobarometer

Socialna Evropa je glavna prednostna naloga, meni 90 % Evropejcev

Evropska komisija je pred sprejetjem akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic objavila novo raziskavo Evrobarometra, ki je po vsej EU spremljala javno mnenje o družbenih vprašanjih v EU. Raziskava je potekala novembra in decembra lani in je zajela 27.213 udeležencev iz 27 držav članic, med njimi 1034 iz Slovenije.

Beri dalje

Slovenci glede prihodnosti EU nadpovprečno optimistični

Nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB92), izvedene jeseni 2019, kaže, da sta najpomembnejša izziva za Slovenijo po mnenju Slovencev zdravstveno in socialno varstvo (38 %) ter pokojnine (22 %). Kot najpomembnejša izziva za EU Slovenci izpostavljajo priseljevanje (53%) ter vse bolj okolje in/ali podnebne spremembe (27%). Isti področji so navedli tudi drugi Evropejci. Beri dalje

Evropejci in Slovenci še naprej podpiramo mednarodni razvoj

Letošnja raziskava Eurobarometer o razvojnem sodelovanju EU je pokazala široko soglasje glede pomena mednarodnega sodelovanja in razvoja med evropskimi državljani. Skoraj devet od desetih jih meni, da je razvojno sodelovanje pomembno za podporo ljudem v državah v razvoju. S tem je razvojno sodelovanje ena najbolj pozitivno sprejetih politik EU. V Sloveniji ta delež znaša 77 odstotkov. Beri dalje

Eurobarometer: Mlade najbolj zanima boj proti podnebnim spremembam

Mlade najbolj zanimajo boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter odpravljanje revščine in ekonomskih oz. socialnih razlik . Željo mladih po aktivni udeležbi v družbenem dogajanju je potrdila tudi nedavna raziskava Eurobarometer.

Beri dalje

V Sloveniji se je zaupanje v EU okrepilo

Evropska komisija je danes objavila rezultate raziskave javnega mnenja spomladanski standardni Eurobarometer 2018, ki leto dni pred evropskimi volitvami kaže zaupanje v EU in optimizem glede prihodnosti med Evropejci. Zaupanje v EU se povečuje in znaša 42 %. Od jeseni 2017 se je okrepilo v 19 državah, zlasti na Portugalskem in v Sloveniji, kjer se je povečalo za 6 odstotnih točk.  Beri dalje

Posebni Eurobarometer: Je po mnenju Evropejcev življenje v EU pravično?

Evropska komisija je objavila rezultate posebne raziskave Eurobarometer o pravičnosti v EU. Življenje v EU je po mnenju večine Evropejcev na splošno pravično, vendar obstajajo pomisleki glede pravosodja, političnih odločitev in dohodkovne neenakosti. Beri dalje