Danes objavljeni podatki raziskave Eurobarometer kažejo, da evropski državljani in državljanke menijo, da so podnebne spremembe najresnejši problem, s katerim se sooča svet, je objavilo predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Kar 93 % vprašanih v EU meni, da so podnebne spremembe resen problem (v Sloveniji 92 %),78 % pa podnebne spremembe vidi kot zelo resen problem (V Sloveniji 77 %).

Na vprašanje, kateri je najresnejši svetovni problem, je več kot četrtina (29 %) izbrala bodisi podnebne spremembe (18 %) bodisi degradacijo narave (7 %) oziroma z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave (4 %).V Sloveniji je podnebne spremembe izbralo 11 % vprašanih, degradacijo narave 16 % vprašanih in z onesnaževanjem povezane zdravstvene težave 7 % vprašanih.

Kar zadeva odziv politike, se devet od desetih Evropejcev in Evropejk (90 %) strinja, da bi bilo treba emisije toplogrednih plinov čim bolj zmanjšati, preostale emisije pa izravnati, da EU do leta 2050 postane podnebno nevtralna (v Sloveniji 89 %). Skoraj devet od desetih Evropejcev in Evropejk (87 %) meni, da je pomembno, da EU določi ambiciozne cilje za večjo uporabo energije iz obnovljivih virov (v Sloveniji 93 %), in enak odstotek jih tudi meni, da je pomembno, da EU zagotavlja podporo za izboljšanje energijske učinkovitosti (v Sloveniji 92 %).

Translate »