Mlade najbolj zanimajo boj proti podnebnim spremembam, izboljšanje izobraževanja in usposabljanja ter odpravljanje revščine in ekonomskih oz. socialnih razlik . Željo mladih po aktivni udeležbi v družbenem dogajanju je potrdila tudi nedavna raziskava Eurobarometer.

“Nova raziskava Eurobarometer o odnosu Evropejk in Evropejcev do biotske raznovrstnosti je pokazala, da je večina zaskrbljena zaradi izgube biotske raznovrstnosti in podpira odločnejše ukrepe EU za zaščito narave. Velika večina vprašanih je navedla, da smo odgovorni za zaščito narave (96 %) in da je to bistveno tudi za boj proti podnebnim spremembam (95 %). Na splošno se povečuje ozaveščenost glede pomena biotske raznovrstnosti, njene pomembnosti ter groženj in ukrepov za njeno zaščito. Največja zaznana nevarnost za biotsko raznovrstnost so onesnaževanje zraka, tal in vode, nesreče, ki jih povzroči človek, ter podnebne spremembe. Vsaj dve tretjini vprašanih nadalje menita, da so naravovarstvena območja, kot je Natura 2000, zelo pomembna za zaščito ogroženih živali in rastlin (71 %), preprečevanje uničenja dragocenih naravnih območij na kopnem in morju (68 %) ter za zaščito vloge naravnih virov pri zagotavljanju hrane, čistega zraka in vode (67 %). Prav tako večina vprašanih meni, da je v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami legitimno ukrepati na ravni EU.”

Vir: Evropska komisija

Translate »