Prispevki

There are trends in Slovenia that weaken democracy, SLOGA warns

Today Civil Society Organization SLOGA presented a report on the iliberal democratic trends in Europe, describing political attacks on fundamental human rights in Latvia, Slovenia, Croatia and Hungary. SLOGA’s platform director Albin Keuc commented for the STA we should not wait for the normal public discourse to be disabled in Slovenia.
Beri dalje

SLOGA opozarja, da so v Sloveniji zaznani trendi, ki slabijo demokracijo

Civilnodružbena organizacija SLOGA je danes predstavila poročilo o aliberalnih demokratičnih trendih v Evropi, v katerem so opisani politični napadi na temeljne človekove pravice v Latviji, Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem. Direktor platforme SLOGA Albin Keuc je za STA povedal, da v Sloveniji ne smemo čakati, da bo onemogočen normalni javni diskurz. Beri dalje

V preteklem letu v Sloveniji zaznani trendi, ki slabijo demokracijo

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč je danes predstavila Poročilo o aliberalnih demokratičnih trendih v Evropi, v katerem so opisani politični napadi na opazovane temeljne človekove pravice v Latviji, Sloveniji, na Hrvaškem in Madžarskem. Poročilo ugotavlja, da sta Slovenija in Latvija državi, kjer je mogoče zaznati zgodnje opozorilne znake za preoblikovanje liberalne v aliberalno demokracijo. Beri dalje

Se civilni družbi v Evropi res slabo piše? In zakaj bi nas to moralo skrbeti?

Razmere v številnih evropskih državah niso naklonjene živahni in aktivni civilni družbi. Številna poročila, med njimi tudi poročilo, ki ga je pripravila platforma SLOGA, kažejo, da je civilna družba v EU marsikje ogrožena. V Sloveniji stanje sicer še ni alarmantno, vsekakor pa zaznavamo trende, ki slabijo demokracijo in kratijo človekove pravice. Potrebno je okrepiti civilno družbo, ji dati pravo mesto in vrednost, saj ta spodbuja višjo stopnjo participacije, solidarnost, pravičnost in zagotavlja več nadzora nad oblastjo ter izvajanjem politik, kar je v vsesplošno dobro. Beri dalje

Poročilo o aliberalnih trendih v demokraciji razkriva lanskoletne slabe prakse

Civilnodružbene organizacije iz Madžarske, Hrvaške (CROSOL), Latvije (LAPAS) in Slovenije (SLOGA) smo v okviru evropskega projekta »Več demokracije za več Evrope« (More Democracy for More Europe) pripravile poročilo o aliberalnih trendih v omenjenih državah v preteklem letu. Te trende opredelimo s političnimi napadi na tri temeljne človekove pravice (svobodo izražanja, pravica do zbiranja in združevanja) pri opazovanih štirih družbenih skupinah (civilna družba, mediji, neodvisna umetnost in sodstvo). Beri dalje

SLOGA part of an international conference on illiberal democracies in Zagreb

SLOGA’s director Albin Keuc was one of the panelist at “Living on the edge of illiberal democracy” panel held in Zagreb during international conference: “Illiberal democracies: Europe between autocracy and democracy” that was organized as an activity of joint european project More Democracy for more Europe. Beri dalje

The situation for civil society in Hungary and Poland is alarming

In the eastern bloc of the European Union, political populism is in power and in government, so it seems that Brussels must resort to the threat of legal action against it. The European Commission is sending Poland, Hungary and the Czech Republic to the European Court of Justice for failing to participate in the transfer of refugees from Italy and Greece. Against Hungary, even a number of procedures have begun, also due to the law on non-governmental organizations financed from abroad and universities that are not established in the European Union. Beri dalje

Razmere za civilno družbo na Madžarskem in Poljskem zaskrbljujoče

Na skrajnem vzhodnem bloku Evropske unije je politični populizem na oblasti in vlada tako, da se zdi Bruslju potrebno proti njemu uperiti grožnjo pravnih ukrepov. Evropska komisija je Poljsko, Madžarsko in Češko, ker ne sodelujejo pri premeščanju beguncev iz Italije in Grčije napotila na sodišče Evropske unije. Proti Madžarski je začela celo več postopkov tudi zaradi zakona o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine in univerzah, ki nimajo sedeža v Evropski uniji. Beri dalje

Vsebinske mreže spodbudile rešetanje o soodločanju

Vsebinske mreže Slovenije, ki so združene v konzorcij, med njimi je tudi platforma SLOGA, smo organizirale letno konferenco z naslovom Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?, ki je 6. decembra potekala v Hiši Evropske unije v Ljubljani. Predstavljene so bile dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa so bili tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh iz Slovenije ter tujine. Beri dalje

Panel discussion: shrinking civil society space through illiberal democracy governance

Shrinking civil society space through illiberal democracy governance:

A View from Hungary, Poland and Croatia

Danubius Hotel Arena Ifjúság útja 1-3, 1148 Budapest, Hungary

November 8, 2016, 17:00 – 18:30

In recent years we have seen the rise of the anti-liberal democracy politics in Eastern European EU member states. The situation in Poland and Hungary is maybe the best example of such politics where citizens are giving support to political parties whose political objectives are against the EU rule of law principles. Other Eastern and Central European states are also vulnerable towards these types of attacks. In Croatia, the last government tried, but has failed, to go into the Hungarian and Polish illiberal governance model, conducting attacks on civil society groups, independent media and the rise of xenophobia. Current refugee crisis has also deepen those concerns. This is a clear sign that the citizens of Eastern European EU member states are willing to give up of some of the fundamental human rights values such as freedom of expression, freedom of assembly, free media, civil society or independent judiciary. Those trends are seriously harming EU rule of law principles but also are derogating human rights standards.

Although we are witnessing shrinking of the CSOs spaces across Europe, it is important to note different models and strategies which some governments are using to shrink those spaces. So called illiberal democracy model is specifically targeting CSOs and the media, without any hidden but rather direct agenda to exclude CSOs and independent media from the political arena.

Those attacks should also concern development CSOs across European Union. Derogation of human rights and democratic standards within the EU is questioning the credibility of EU CSOs active abroad to work on democracy and human rights issues across the globe. How can CSOs in EU be taken seriously globally, if our governments back home are lacking the respect of human rights and democratic standards?

During this round table we shall inform the public about the current situation in Poland, Hungary and Croatia and discuss how the civil resistance and cooperation between CSOs across the EU can create line of resistance towards attacks on our fundamental freedoms: freedom of expression, association and assembly.

The panelists at the round table are:

András Dési, Hungarian journalist, Népszabadság

Tamás Bodoky, Hungarian journalist

Veronika Móra, Hungarian civil society expert

Małgorzata Szuleka, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Poland (also Polish Black Monday Activist)

Gordan Bosanac, Chair of Croatian national platform CROSOL

Moderator: Seamus Jeffreson, CONCORD Director


Eu for citiyenMore Democracy for More Europe – project supported by EU – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

Dogodki

404

Sorry, no posts matched your criteria