Nacionalni odbor za otrokove pravice, ki deluje v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije, poziva in opozarja: sodišča še vedno ne zasledujejo  načela največje koristi otrok v sodnih postopkih, zakonodaja še vedno nima določenega najdaljšega roka za reševanje sodnih postopkov v katerih so udeleženci otroci in mladostniki, sodniki, odvetniki in zastopniki otrok niso dovolj usposobljeni za delo z njimi, država še vedno ni uvedla ustreznega števila sodnih izvedencev klinične psihologije, psihiatrov in pedopsihiatrov ter nadzor nad njihovim delom.

Ugotovitve, stališča in priporočila Nacionalnega odbora za otrokove pravice, sprejeta na seji 9. marca 2023, ponovno izpostavljajo vrsto vprašanj in izzivov, ki že leta ostajajo nerešena. Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), je skupaj z Mrežo za otrokove pravice v preteklosti že (so)organizirala vrsto posvetov, tudi o vprašanjih, ki zadevajo otroke in mladostnike v sodnih postopkih, vendar težave vsa ta leta ostajajo nerazrešene, nekatere se celo še poglabljajo. Že leta 2015 smo na Pravni fakulteti v Ljubljani soorganizirali izjemno dobro obiskan (300 udeležencev) in kakovosten posvet Otrok v družinskih sporih. Leta 2022 smo pripravili  dokument Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike (listo 26. ugotovitev in predlogov za ukrepanje), ki smo ga posredovali vsem političnim strankam. Nacionalni odbor za otrokove pravice žal ponovno ugotavlja, da se na terenu ni spremenilo praktično nič.

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE_SPOROČILO ZA JAVNOST

Translate »