Na sedežu Združenih narodov v New Yorku so otroci skupaj s svetovnimi voditelji sklenili partnerstvo in ustanovili sklad za boj proti nasilju. Pobuda izpostavlja, da morajo ukrepi proti nasilju postati prioriteta javnosti, ter poudarja kolektivno odgovornost. Globalno partnerstvo proti nasilju nad otroki »End Violence Against Children – The Global Partnership« združuje vlade, fundacije, Združene narode, civilno družbo, akademike, zasebni sektor in mlade, ki si prizadevajo doseči nov globalni cilj: konec zlorab, izkoriščanja, trgovine z ljudmi ter vseh oblik mučenja in nasilja nad otroki.

»Globalno partnerstvo proti nasilju nad otroki mobilizira ves svet,« je povedal Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov. »Ni si mogoče zamisliti bolj smiselnega načina za uresničenje vizije Agende 2030 za trajnostni razvoj.« Vlade po vsem svetu so si zadale ambiciozne cilje za izkoreninjenje nasilja do leta 2030, ki so del Ciljev trajnostnega razvoja. S pomočjo Globalnega partnerstva bodo lahko vlade in organizacije s združenimi viri in znanjem pospešile programe, ki si prizadevajo za uresničitev omenjenih ciljev.

»Vsak dan lahko v vsaki državi in v vsaki skupnosti najdemo primere nasilja nad otroki. Vse prepogosto je to nasilje sprejeto kot normalno, dovoljeno ali stvar zasebnega življenja posameznikov,« je povedala Susan Bissell, direktorica Globalnega partnerstva. »Nasilje nad otroki ni neizogibno – če si le prizadevamo za spremembo statusa quo, ki ogroža življenja in prihodnost številnih otrok. Vsak otrok ima pravico odraščati brez nasilja – in vsi moramo sodelovati, če želimo uresničiti to vizijo.«

Centri za nadzor in preprečevanje bolezni poročajo, da je v zadnjem letu ena milijarda otrok po vsem svetu doživela fizično, spolno ali psihično nasilje. Na svetovni ravni je eden od štirih otrok žrtev fizičnih zlorab. Skoraj ena od petih deklic je spolno zlorabljena vsaj enkrat v življenju. Vsakih pet minut zaradi nasilja umre en otrok.

V sodelovanju z Veliko Britanijo je bil ustanovljen sklad v podporo Globalnemu partnerstvu. Vlada Velike Britanije je v sklad, v sodelovanju z globalnim zavezništvom WePROTECT, prispevala 40 milijonov funtov. Financiranje s strani Velike Britanije bo realizirano razpršeno in v obdobju naslednjih štirih let. Osredotočeno bo na izkoreninjenje spolnega izkoriščanja otrok na spletu.

Na otvoritvenem dogodku so se ministri iz Švedske, Mehike, Indonezije in Tanzanije zavezali k pripravi načrtov za boj proti nasilju nad otroki. Ti bodo upoštevali tudi vedenja in tradicije, ki omogočajo nasilje ter si prizadevali, da bi šole in druge institucije postale varen kraj za vse otroke. Hkrati bodo okrepili pridobivanje podatkov o nasilju nad otroki.

Globalno partnerstvo je lansiralo tudi paket sedmih preverjenih strategij za preprečevanje nasilja nad otroki, tako imenovani »INSPIRE« paket. Strategije so nastale v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), centri za nadzor in preprečevanje bolezni, pobudo End Violence Against Children, Panameriško zdravstveno organizacijo (PAHO), Predsednikovim izrednim načrtom za pomoč proti aidsu (PEPFAR), Together for Girls, UNICEF-om, Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Agencijo ZDA za mednarodni razvoj (USAID) in Svetovno banko. Strategije »INSPIRE« črpajo iz desetletij raziskav in napredka, ki je bil ustvarjen do sedaj, ter vključujejo podporne programe za starše in skrbnike, treninge učenja življenjskih veščin, izvajanje in izvrševanje zakonov ter storitve pomoči za žrtve.

Translate »