Ministrstvo za zunanje zadeve in  Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sta ob svetovnem dnevu voda organizirala okroglo mizo z naslovom “Pomen virov pitne vode za mednarodni mir in varnost”. Udeleženci so naslovili pomen dostopa do čiste in varne pitne vode nasploh, kot tudi vlogo vode v trajnostnem razvoju ter pri ohranjanju miru in varnosti.

Kot panelisti okrogle mize so nastopili nekdanji predsednik Republike Slovenije in predsedujoči Globalnemu visokemu panelu o vodi in miru dr. Danilo Türk, redna profesorica na Biotehniški fakulteti prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, predsednica Global Water Partnership Slovenija Martina Zupan ter generalni direktor za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor Leon Behin. Razpravo je vodila izredna profesorica na Pravni fakulteti dr. Vasilka Sancin.

Okrogla miza je osvetlila pomen slovenskih dobrih praks (v porečjih, na morju in v gorovju), ki so mednarodno priznane, kot tudi krožnega gospodarstva ter izobraževanja. Udeleženci so prav tako razpravljali o pomenu vpisa pravice do pitne vode v slovensko ustavo. Soglašali so tudi, da voda predstavlja presečno temo trajnostnega razvoja, zagotavljanja miru in varnosti ter spoštovanja človekovih pravic. Prizadevanja za vodno varnost, čezmejno vodno sodelovanje in udejanjanje pravice do pitne vode so pomemben element zagotavljanja stabilnosti in odpornosti družb. Slovenija zato podpira Globalni visoki panel za vodo in mir, katerega poslanstvo je iskanje skupnih poti in sodelovanja med vsemi, ki si delijo vodne vire.

Translate »