Svetovni dan voda, ki se praznuje 22. marca, poudarja pomembnost vode. Letošnja tema, “Voda za mir”, opozarja na vlogo vode pri vzpostavljanju ali preprečevanju konfliktov med narodi. Več kot 3 milijarde ljudi je odvisnih od vodnih virov, ki presegajo nacionalne meje. Zaradi podnebnih sprememb je ključno sodelovanje držav pri varovanju tega vira.

Kmetijstvo in pridelava hrane sta tesno povezana z vodo. Slovenija spodbuja ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na vodne vire. Voda je ključna tudi v živilski industriji, zato je čista in varna voda nujna za pripravo hrane. Gozdovi igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju vodnih virov in uravnavanju vodnega režima. Pomembno je usklajevati gospodarjenje z gozdovi z upravljanjem vodnih virov. Ribištvo in akvakultura sta odvisna od čiste vode. V novi finančni perspektivi je Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo pomemben instrument za podporo trajnostnega razvoja teh sektorjev.

Na svetovni ravni se še vedno veliko ljudi sooča s pomanjkanjem varne pitne vode, podnebne spremembe pa dodatno ogrožajo vodne vire. Čezmejni vodni tokovi pa pogosto povzročajo napetosti med državami.

Več informacij na spletni strani Republike Slovenije

Translate »