Ob svetovnem dnevu beguncev, ki ga obeležujemo 20. junija, je Ministrstvo za zunanje zadeve RS izrazilo solidarnost z ljudmi, ki so zaradi konfliktov ali preganjanja prisiljeni zapustiti svoje domove.

“S sprejemom Newyorške deklaracije o beguncih in migrantih leta 2016 se je začel proces oblikovanja globalnih dogovorov o beguncih in migrantih. Proces priprave Globalnega dogovora o beguncih se bliža zaključni fazi, saj bo dogovor sprejet na 73. zasedanju Generalne skupščine OZN letos jeseni kot del poročila visokega komisarja ZN za begunce. Slovenija aktivno sodeluje v procesu konzultacij.

Cilj Globalnega dogovora o beguncih je oblikovanje celostnega okvira za odzivanje na potrebe beguncev preko pravičnejše delitve bremen in odgovornosti držav pri sprejemu in oskrbi beguncev, krepitve nacionalnih mehanizmov za zaščito beguncev in kapacitet za njihovo oskrbo ter z izboljšanjem socialno-ekonomskih razmer beguncev in skupnosti, ki jih gostijo.

Slovenija je na podlagi zaključkov Svetovnega humanitarnega vrha in Newyorške deklaracije  o beguncih in migrantih vpeljala nov način dela na področju humanitarne pomoči. Septembra 2017 je Državni zbor sprejel Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije, ki je podlaga za nov strateški okvir za naslavljanje kriz na bolj skladen in učinkovit način.

Resolucija gradi povezave med humanitarnim in razvojnim delom, tudi preko podpore dejavnostim rekonstrukcije in rehabilitacije, izgradnje odpornosti, zmanjševanja tveganja za nesreče in preprečevanja kriz. To vključuje tudi prehransko varnost, ki je eden ključnih dejavnikov za preprečevanje konfliktov in migracij.

Slovenija namenja humanitarno pomoč za izboljšanje situacije beguncev in za naslavljanje temeljnih vzrokov migracij. Tudi letos bodo prispevki namenjeni predvsem sirskim pa tudi palestinskim ter iraškim beguncem. Svojo dejavnost na področju begunske problematike Slovenija še naprej dopolnjuje z bilateralnimi projekti izobraževanja o nevarnosti min, psihosocialne in ekonomske rehabilitacije ter zagotavljanja večje varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo,” so zapisali.

Translate »