Konec marca se je v Ženevi zaključilo 34. zasedanje Sveta OZN za človekove pravice. Svet je na tokratnem zasedanju z razpravami naslovil številna tematska vprašanja, povezana z uveljavljanjem človekovih pravic, kakor tudi izzive  človekovim pravicam v posameznih državah oz. na kriznih žariščih. Sprejel je preko 40 odločitev, s katerimi želi okrepiti spoštovanje človekovih pravic na mednarodni ravni. 

Slovenija drugo leto zapored v Svetu sodeluje kot članica. Pri sprejemanju odločitev je z glasovanjem podprla resoluciji o stanju človekovih pravic v Siriji in Iranu, štiri resolucije o okupiranih palestinskih ozemljih in resolucijo o zagovornikih človekovih pravic ter se pridružila konsenzu o 26 drugih odločitvah.

Slovenija je zadovoljna tudi s soglasnim sprejetjem resolucij o svobodi veroizpovedi, stanju človekovih pravic v Mjanmaru in o otrokovih pravicah. Slednja je tokrat naslovila otrokove pravice v kontekstu izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Prav tako pozdravljamo sprejetje resolucije o stanju človekovih pravic v Demokratični ljudski republiki Koreji in ob tej priložnosti ponovno izražamo obžalovanje nad pomanjkanjem sodelovanja oblasti z mednarodnimi mehanizmi s področja človekovih pravic.

Skupaj s partnerskimi državami je Slovenija vodila pogajanja o resoluciji o človekovih pravicah in okolju, ki je vzpostavila povezavo med biotsko raznovrstnostjo in zagotavljanjem človekovih pravic, ter resoluciji, ki je podaljšala mandat posebne poročevalke o manjšinskih vprašanjih. Obe resoluciji sta bili sprejeti s soglasjem celotnega članstva Sveta. V imenu EU je Slovenija pogajala resolucijo o registracijah rojstev.

Svet OZN za človekove pravice je osrednje telo OZN za obravnavo vseh človekovih pravic ter njihovega uveljavljanja in udejanjanja po svetu. Na rednih zasedanjih se srečuje trikrat letno, na zasedanjih pa poleg obravnave predlogov odločitev potekajo tudi številne tematske razprave in dialogi z nosilci mandatov posebnih postopkov Sveta. Slovenija je članica Sveta za obdobje 2016–18.

Translate »