Svet Evrope je sprejel prvo mednarodno priporočilo, ki je namenjeno preprečevanju seksizma. Odbor ministrov Sveta Evrope je v odgovor na odmevna gibanja, kot je bilo #MeToo in druga, zahvaljujoč katerim se je povečala zavest o seksizmu v družbi sprejel priporočilo o preprečevanju in boju proti seksizmu.

Priporočilo poudarja, da je seksizem manifestacija »zgodovinsko neenakih razmerij moči« med ženskami in moškimi, kar privede do diskriminacije in preprečuje poln napredek žensk v družbi. Ker je seksizem »široko razširjen in prisoten v vseh sektorjih družbe« in »seksizem in seksistično obnašanje izhajata iz in krepita spolne stereotipe«, je seksizem prek seznama meril in področij, kjer se seksizem pojavlja (od oglaševanja in medijev do zaposlovanja, sodstva, izobraževanja in športa) prvič definiran v pravnem instrumentu. Besedilo še posebej izpostavlja, kaj je seksistično obnašanje in predlaga konkretne načine, kako ga identificirati in naslavljati.

Priporočilo zahteva, da države članice spremljajo napredek pri implementaciji priporočil in Komisijo za enakost spolov Sveta Evrope obveščajo o ukrepih in napredku.

Več informacij in povezava do priporočila tukaj.

Vir: coe.int

Translate »