Evropska komisija je objavila študijo o tem, ali podjetja v okviru dobavne verige delujejo s primerno skrbnostjo pri zavedanju o človekovih pravicah in vplivih na okolje. Študija kaže, da trenutno le eno od treh podjetij v EU deluje s primerno skrbnostjo. To pomeni, da podjetje preveri svoje dobavitelje in njihove dejavnosti, da se prepriča, da se ne povzroča škoda.  Za tak primer bi šlo, ko bi dobavitelj na primer izkoriščal delo otrok ali odpadke izlival v reke.

70 % vprašanih podjetij je soglašalo, da bi ureditev na ravni EU o splošni dolžnosti primerne skrbnosti pri zavedanju človekovih pravic in vplivov na okolje prinesla koristi za podjetja, saj bi se s tem zagotovila pravna varnost in usklajenost standardov.

Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je ob tem spomnil, da je podnebna nevtralnost osrednja prednostna naloga Komisije, ter napovedal, da bodo rezultati današnje študije upoštevani pri nadaljnjem delu Komisije.

Današnja študija se je začela izvajati leta 2018 kot del akcijskega načrta za financiranje trajnostne rasti. Študija upošteva tudi cilje evropskega zelenega dogovora, ki poudarja, da bi bilo treba trajnost še bolj vključiti v pravila o upravljanju podjetij v EU, saj se veliko podjetij preveč osredotoča na kratkoročne finančne rezultate v primerjavi z njihovimi dolgoročnimi razvojnimi in trajnostnimi vidiki.

Celotno sporočilo

Translate »