Na zahtevo Odbora za razvoj (DEVE) Evropskega parlamenta je Evropski parlament izdal študijo o učinkovitosti so-financiranja podjetij v državah v razvoju, z naslovom »The use of development funds for de-risking private investment: how effective is it in delivering development results?”.

Raba uradne razvojne pomoči (URP) za mobilizacijo zasebnega kapitala ni nov pojav, pravzaprav se to prepoznava kot ključnega  pomena za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Številne razvojne agencije se že usmerjajo v javno-zasebna partnerstva, Evropska unija pa v kratkem načrtuje povečano podporo takšnim partnerstvem.  Vendar lahko ta sredstva prejme zasebni kapital na račun sektorjev in regij, ki sredstva krvavo potrebujejo. Nadaljnje to predstavlja tveganje razvojnim agencijam in državam prejemnicam, spodbuja pa se perspektivo finančnih vlagateljev in ne rezultatov.

Povezava do študije, gradivo je sicer na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »