Platforma SLOGA je ponovno oblikovala strokovni svet, enega izmed treh organov platforme. Strokovni svet je strokovni organ platforme. Njegovi člani so Tanja Leskovar (Inštitut za afriške študije, takrat koordinatorka delovnega področja za globalno učenje), Jana Lampe (Slovenska karitas, koordinatorka delovnega področja za humanitarno pomoč), Franci Zlatar (imenovani predstavnik delovnega področja za politike oz razvoj) in izr. prof. dr. Boštjan Udovič (neodvisni član).

Nova predsednica strokovnega sveta platforme SLOGA je Aleksandra Gačić (neodvisni član).

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela platforme, daje Svetu platforme zavezujoča mnenja glede strokovnih vprašanj ter direktorju mnenja in predloge glede pogojev za razvoj dejavnosti. Zavzema tudi stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja platforme.

Pripravil: MZ

Translate »